10 jaar MID: verleng uw certificaat op tijd

Op 30 oktober 2006, bijna 10 jaar geleden, werd de MID (Measuring Instruments Directive – 2004/22/CE) van kracht voor een groot aantal meetinstrumenten. Een MID toelating is 10 jaar geldig. Dit betekent dat de eerste MID certificaten vanaf 30 Oktober 2016 zullen verlopen. Voor een aantal fabrikanten betekent dit dat zij in actie moeten komen om hun toelating te verlengen als zij hun product in Europa willen blijven verkopen.

Geschiedenis
De MID is een Europese richtlijn met essentiële vereisten voor een groot aantal meetinstrumenten die voor handelsdoeleinden worden gebruikt.  De MID is ingevoerd om de wetgeving voor meetinstrumenten binnen de EU te harmoniseren, het goedkeuringsproces eenvoudiger te maken en de bescherming van consumenten te vergroten. Voordat de MID werd ingevoerd, werd er in ieder Europees land nationale regelgeving toegepast. Sinds 30 oktober 2006 is dit niet langer toegestaan. Alle meetinstrumenten uit figuur 1 die op de Europese markt worden gebracht, moeten voldoen aan de MID vereisten. Fabrikanten zijn verantwoordelijk voor een conformiteitsbeoordeling volgens modules B, D, E, F, D1, F1, G en/of H1 door een geaccrediteerde notified body.

 

Type meetinstrumenten  Annex
Watermeters  MI-001
Gasmeters en volume herleidingsinstrumenten  MI-002
Kilowattuurmeters  MI-003
Warmtemeters  MI-004
Meetinstallaties voor continue
meting van vloeistoffen (behalve water)
 MI-005
Automatische weeginstrumenten  MI-006
Taximeters  MI-007
Belichaamde maten  MI-008
 Lengtemeetinstrumenten  MI-009
Uitlaatgasanalysatoren  MI-010

Figuur 1 Meetinstrumenten die sinds 30 Oktober 2006 onder de MID vallen

 

Wat te doen als uw MID certificaat verloopt
Na de vervaldatum van uw MID certificaat is het mogelijk om deze voor een volgende periode van 10 jaar te verlengen. Dit is niet nodig als het betreffende product verouderd is en niet meer wordt geproduceerd. Maar als het product nog onderdeel uitmaakt van uw portfolio, dient u een verlenging aan te vragen bij een geaccrediteerde notified body.

Uw verlengingsverzoek
Als NMi een verzoek tot verlenging van een MID certificaat ontvangt, zullen we eerst onderzoeken of het product nog voldoet aan de huidige wettelijke vereisten. In de afgelopen 10 jaar heeft de techniek een vlucht genomen. De wet- en regelgeving heeft deze technische ontwikkelingen gevolgd en is aangepast aan moderne eisen en behoeften. Er heeft een aantal belangrijke wetswijzigingen plaatsgevonden, zoals de invoering van de nieuwe MID (2014/32/EU) per 20 april 2016. Daarnaast zijn geharmoniseerde standaarden en normatieve documenten voor veel meetinstrumenten geüpdatet.  Ook WELMEC Guides zijn veranderd, zoals de Guide 7.2 voor software. Wat er precies is aangepast, verschilt per meetinstrument. Het hangt volledig af van het type instrument dat u produceert en de periode waarin dit instrument is getest. Voor sommige types zijn de eisen strikter geworden. In andere gevallen is er bijna niets veranderd en zijn de originele documenten nog steeds van toepassing.

Door uw testrapport te bekijken kunnen we vaststellen of een papieren revisie voldoende is om aan de nieuwe MID eisen te voldoen, of dat er extra tests nodig zijn voordat er een nieuw MID EC type-examination certificaat kan worden verstrekt. Dit doen we aan de hand van de wetgeving, geharmoniseerde standaarden,normatieve documenten en WELMEC Guides.

Meer informatie
Als u vragen heeft, of als u uw certificaat wilt verlengen, stuur dan een email naar nmi@nmi.nl met onderwerp ’10 jaar MID’. U kunt ook bellen naar +31 78 633 23 08 voor meer uitleg over de stappen die nodig zijn om uw certificaat te verlengen. Klik hier voor de (Engelstalige) flyer. Check de datum van uw MID certificaat en zorg ervoor dat u klaar bent voor de toekomst!