Nieuws

NMi investeert in nieuwe testapparatuur

Zoals eerder aangekondigd heeft NMi Certin besloten om te investeren in nieuwe testapparatuur voor het testen van gasmeters. Op 13 maart 2013 is daarom een testbank, die werkt volgens met princi

27 augustus 2013

Partnerovereenkomst NMi – AQSIQ

NMi Certin tekent overeenkomst met AQSIQ tijdens Chinese handelsmissie minister Ploumen NMi Certin en China’s hoogste metrologische overheidsorgaan AQSIQ (Administration of Quality, Supervision, Ins

27 augustus 2013

Case study: Wereldwijde markttoegang met OIML-MAA

Wereldwijde markttoegang, dat is wat veel fabrikanten van weeginstrumenten graag willen. Door de onderlinge acceptatie van meetresultaten is het mogelijk, en wel via het zogeheten OIML-MAA-systeem. Al

26 augustus 2013

Case study: Verkeershandhaving in Maleisië

Verkeersveiligheid en het terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers staan hoog op de agenda in Maleisië. Handhaving van de verkeersregels is daarbij een van de belangrijkste punten van aandach

26 augustus 2013

Case study: Advies normen alcoholsloten

Sinds 1 december 2011 kunnen bestuurders die zijn veroordeeld voor rijden onder invloed een alcoholslot opgelegd krijgen. Correcte dataopslag en fraudebestendigheid zijn belangrijke factoren om tot ee

26 augustus 2013

Case study: Baanbrekende certificering voor bunkeren

Bij meetinstrumenten die worden ingezet voor handelsdoeleinden wordt altijd gezocht naar de meest ideale situaties: de vloeistoffen zijn bij voorkeur schoon en bevatten geen lucht, de pijpleiding is a

26 augustus 2013

Case study: EuroLoop, capaciteit door gesloten loop-systeem

Al jaren bestond er een tekort aan capaciteit voor het kalibreren van industriële gasmeters. De afhankelijkheid van de gasconsumptie bij installaties die gebruik maken van een bypass zorgde ervoor da

26 augustus 2013