Advies in de ontwerpfase

Een  service die we meer bekendheid willen geven is advies in de ontwerpfase. Zoals u weet streeft NMi naar een zo snel en efficiënt mogelijk proces van toelating. Als fabrikanten al de ontwerpfase met NMi in contact treden, kunnen wij hun ontwerpers en engineers informeren over de wettelijke eisen zodat zij hun ontwerpen hierop kunnen afstemmen.

Software
Ons advies heeft ook betrekking op de software van meetinstrumenten. Vaak wordt deze separaat ontwikkeld van de hardware. Echter, door parallel in het ontwikkelingsstadium te testen, kan al een voorsprong genomen worden op het latere toelatingstraject.

Snelle ROI
Samenwerking in de design- en ontwikkelfase maakt het daarnaast mogelijk om deeltesten in een zo vroeg mogelijk stadium te laten uitvoeren. Fabrikanten worstelen nog al eens met specifieke temperatuur- of EMC eisen, waardoor er tijdens een typekeur traject non-conformiteiten kunnen optreden. Door in een vroeg stadium te pre-testen op het ontwerp, kan dit voorkomen worden. Ontwerpaanpassingen kunnen veel sneller genomen worden, wat de totale investeringen van typekeur testen en hertesten veel lager maakt. Belangrijker nog is dat de uiteindelijke tijdsspanne om een meetinstrument gecertificeerd op de markt te brengen vaak maanden korter wordt. Dat levert de fabrikant een veel snellere Return On Investment op en zorgt voor een soepele marktintroductie die met vertrouwen plaatsvindt.

Resellers
Ook voor de resellers levert dit voordelen op omdat hun time to market wordt verkort en zij sneller instrumenten of componenten kunnen betrekken van hun meestal Aziatische toeleveranciers of OEM’s. De paralleltoelatingen die dan worden afgegeven kan NMi meestal binnen één week na aanvraag al leveren.

Kennis en training
Niet alleen pre testen speelt een rol in de ontwikkelingsfase. Ook het tijdig informeren van de markt m.b.t. regelgeving of de verandering daarvan zijn cruciaal. Daarom organiseert NMi regelmatig trainingen en seminars om fabrikanten de kans te bieden op de hoogte te blijven van de laatste stand van zaken. Op deze website vindt u het huidige trainingsaanbod. Ook in onze nieuwsbrieven wordt u geïnformeerd over de nieuwste trainingen dus hou deze in de gaten.