Case study: Advies normen alcoholsloten

Sinds 1 december 2011 kunnen bestuurders die zijn veroordeeld voor rijden onder invloed een alcoholslot opgelegd krijgen. Correcte dataopslag en fraudebestendigheid zijn belangrijke factoren om tot een goed functionerende controle te komen. Op andere markten waarbinnen NMi actief is, is er al veel kennis en ervaring opgedaan met vergelijkbare kwesties. Met deze specialistische kennis leverde NMi een belangrijke bijdrage aan het opstellen van de norm NEN-EN 50436-6 voor alcoholsloten.

Alcoholsloten

Bij alcoholsloten wordt data opgeslagen om achteraf nog controle te kunnen uitvoeren. Deze Europese EN-norm specificeert veiligheidseisen voor de bescherming en verwerking van gegevens die in het geheugen van het alcoholslot zijn opgeslagen. Betrouwbare en juiste opslag van deze gegevens is van belang om zowel de politie als de bestuurder te kunnen garanderen dat de gegevens kloppen. Tijdens de typekeuring wordt onder andere getest of de meetresultaten correct worden opgeslagen en of de gegevens beschermd zijn tegen fraude.

Volgens schattingen van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) is in Nederland 20% van het aantal doden in het verkeer gerelateerd aan alcoholgebruik. Volgens het Ministerie van Infrastructuur en Milieu zou het alcoholslotprogramma (ASP) naar schatting vijf à zes verkeersdoden per jaar schelen. Volgens de SWOV zou dit zelfs kunnen stijgen tot 30-35 minder verkeersdoden bij goede uitvoering van het ASP.