Case study: Baanbrekende certificering voor bunkeren

Bij meetinstrumenten die worden ingezet voor handelsdoeleinden wordt altijd gezocht naar de meest ideale situaties: de vloeistoffen zijn bij voorkeur schoon en bevatten geen lucht, de pijpleiding is altijd volledig gevuld en negatieve omgevingsinvloeden worden zoveel mogelijk uitgeschakeld. Bij de bunkering van zeeschepen is de situatie echter verre van ideaal. NMi leverde dankzij creatieve manieren van testen en intensieve samenwerking met opdrachtgever Maersk en meterfabrikant Emerson de benodigde bewijzen om te komen tot certificering van het meetsysteem.

Bunkeren

Bij het bunkeren van zware oliën zorgen de omstandigheden voor een ware uitdaging om tot goede metingen te komen. De quote ‘it takes more than a good meter to make a good measurement’ is hierop zeker van toepassing. De behoefte aan goede metingen is echter groot, aangezien de volumes en de prijzen van olie op jaarbasis enorme bedragen vertegenwoordigen.

Certificering van het meetsysteem heeft gezorgd voor meer vertrouwen in de bunkering-industrie.

Er bestaat geen laboratorium waar de bijzondere condities van bunkering kunnen worden nagebootst. Daarom gingen de specialisten van NMi op locatie aan de slag om tests uit te voeren. Elke minuut dat een schip in de haven ligt telt, waardoor er slechts zeer beperkt tijd beschikbaar was. Gedurende enkele maanden werden alle mogelijkheden benut, ook ‘s nachts en in het weekend, om de benodigde tests uit te voeren. Maar uiteindelijk leidde dit tot de baanbrekende certificering van het meetsysteem voor bunkering.

Herhaalkeuringen

Nu de certificering rond is, zorgen keuringsmedewerkers van NMi steekproefsgewijs voor de juistheid van de metingen tijdens gebruik. Daarvoor reizen zij naar alle grote havens in de wereld, waaronder Durban, Singapore en Rotterdam, om op het moment dat een zeeschip aanmeert zeer snel en efficiënt een herhaalkeuring uit te voeren. Hiermee wordt de juistheid en onafhankelijkheid van de meetresultaten gewaarborgd.