Case study: Praktische oplossing bij ruimtegebrek

Een voorverpakker vult met zes lijnen e-voorverpakkingen af. Men wil de controle door middel van handmatige steekproeven vervangen door automatische controles. Het ligt voor de hand om 6 checkweighers te installeren die alle voorverpakkingen gaan controleren. De snelheid van de afvullijnen is echter zo hoog, dat één checkweigher per lijn dit niet kan bijhouden. Bovendien blijkt er geen plaats te zijn om meerdere checkweighers parallel te plaatsen. De hulp van NMi wordt ingeroepen om mee te denken over een oplossing voor dit ruimtegebrek die voldoet aan de eisen voor het e-teken.

Eisen voor het e-teken

In plaats van 6 of meer checkweighers die 100% van de voorverpakkingen meet, kiest het bedrijf ervoor om één checkweigher te plaatsten die steekproeven van de verschillende lijnen neemt. Daarmee voldoet het bedrijf aan de eisen voor gebruik van het e-teken binnen de beperkte ruimte die het heeft.

De checkweigher wordt steekproefsgewijs ‘bevoorraad’ door middel van transportbanen afkomstig van de 6 lijnen. Slimme software ‘weet’ van welke lijnen de voorverpakkingen afkomstig zijn. De registratie en verwerking van de meetresultaten wordt uitgevoerd met het softwarepakket dat eerder werd gebruikt voor de verwerking van de handmatige steekproeven.

Voordat de voorverpakker overgaat tot aanschaf, is er overleg tussen de leverancier van de checkweigher, de voorverpakker en NMi over de configuratie van de checkweigher. Daarbij wordt onder andere berekend welke steekproefgrootte en –frequentie nodig zijn. Ook de kalibratie van de checkweigher en de eisen aan de software worden geregeld.