Case study: Efficiënte aanpak voor Chinese fabrikanten via SIMT

De pijlen vanuit Europa zijn op de Chinese markt gericht en China richt zijn pijlen op Europa. Om onze klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn met snelle markttoegang, is NMi een samenwerking aangegaan met Shanghai Institute of Measurement and Testing Technology (SIMT).

Klanten met productiefaciliteiten in China of Chinese fabrikanten die de Europese markt op willen, kunnen gebruik maken van MID Module D, waarbij de fabrikant zelf de eerste productcontrole (keuring) uitvoert onder een gecertificeerd kwaliteitssysteem. De vaak lange reizen en in sommige gevallen ook de taalbarrière maakten de certificering echter kostbaar en minder efficiënt. Dat kon beter!

SIMT

Om kosten te drukken en klanten lokaal snel te kunnen bedienen is NMi een samenwerking aangegaan met SIMT. Een intensief programma met trainingen, seminars en audits volgde om de Chinese SIMT-experts volledig op de hoogte te brengen van de Europese eisen. Voor de audit van het kwaliteitssysteem kan nu worden volstaan met 1 NMi-auditor (voorheen 2) die wordt bijgestaan door een SIMT-expert. Bovendien kunnen lokale experts in hun eigen taal de finesses van de Europese regelgeving toelichten.