Case study: Op weg naar nieuwe markten

Onze klanten komen in de eerste plaats naar ons toe voor een zo snel mogelijke markttoegang. Dat vormt een duidelijk uitgangspunt voor onze belangrijkste doelstelling: alles op zo’n manier inrichten dat we onze klanten snelle markttoegang met zo min mogelijk drempels kunnen bieden. Nu de ene na de andere nieuwe markt online gaming reguleert, loopt NMi dan ook in de voorhoede om accreditaties te verkrijgen. We volgen de ontwikkelingen op de voet om, in navolging van toelatingen tot Spanje, Denemarken, Canada en vele andere jurisdicties, voorbereid te zijn om zo snel mogelijk markttoegang te kunnen leveren!

Toelatingen tot Spanje

In Spanje werden bijvoorbeeld meerdere documenten gepubliceerd die op verschillende manieren waren te interpreteren. Door onze lokale aanwezigheid in Madrid konden we een goede relatie opbouwen met de autoriteiten en een beter begrip krijgen van de technische eisen. Hierdoor waren wij het eerste laboratorium dat een volledig servicepakket voor Spanje kon leveren. Via ons laboratorium in Vancouver (Canada) beschikken we niet alleen over meer capaciteit, maar hebben we extra focus op nieuwe markten.

Bij NMi houden we de ontwikkelingen in verschillende landen dan ook nauwlettend in de gaten, zodat we voorbereid zijn en als (een van de) eerste onze klanten nieuwe markten op kunnen helpen.