Case study: Verkeershandhaving in Maleisië

Verkeersveiligheid en het terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers staan hoog op de agenda in Maleisië. Handhaving van de verkeersregels is daarbij een van de belangrijkste punten van aandacht. Maar hoe richt je dat in? Sirim, het nationaal metrologisch instituut van Maleisië, vroeg NMi om advies over wetgeving, implementatie en toelating van meetmiddelen.

Nederland en verkeershandhaving

Nederland is internationaal toonaangevend als het gaat om verkeershandhaving. Ook Sirim bekeek voor het opstellen van hun wetgeving en eisen voor meetmiddelen het Nederlandse voorbeeld. NMi is als onafhankelijk testlaboratorium altijd betrokken geweest bij het ontwikkelen van wetgeving en de toelatingseisen voor verkeersmeetmiddelen om te komen tot juridische bewijslast.

NMi heeft Sirim toelichting gegeven op de Nederlandse wetgeving en het systeem. In navolging hiervan werd gevraagd om te helpen bij het schrijven van de Maleisische wetgeving en het opstellen van de eisen voor de meetmiddelen die ingezet zullen worden voor de verkeershandhaving aldaar. Doel hiervan zal zijn te komen tot de inrichting van een volledig systeem voor handhaving in Maleisië. Met een intensieve training zal een team van Sirim-medewerkers worden door NMi opgeleid in de metrologische aspecten voor het toelaten van verkeersmeetmiddelen. De komende jaren zal het verder nog in te voeren systeem zich gaan bewijzen.