Nieuws

Case study: Nu we er toch zijn – praktische toepassing van kennis en ervaring

Waarom zou je niet helpen als je toch ter plaatse bent? De jarenlange ervaring en specialistische kennis van NMi-medewerkers kunnen leiden tot concrete oplossingen. Zo ook bij een bedrijf waar we aanw

26 september 2013

Case study: Slimme testmethode geeft fabrikanten voorsprong

Eind 2010 werden de eerste meldingen gemaakt van storingen van statische elektriciteitsmeters. Meters bleken in bepaalde omstandigheden gevoelig voor elektromagnetische storingen binnen de frequentie

25 september 2013

Case study: Efficiënte aanpak voor Chinese fabrikanten via SIMT

De pijlen vanuit Europa zijn op de Chinese markt gericht en China richt zijn pijlen op Europa. Om onze klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn met snelle markttoegang, is NMi een samenwerking aang

25 september 2013

Case study: Meetonzekerheden en e-merk voor afvulsysteem

Hoe stel ik mijn afvulsysteem efficiënt in voor het samenstellen van maaltijden in een doos? Die vraag stelde een verpakker zichzelf. De door hem verpakte maaltijden worden samengesteld uit verschill

6 september 2013

Case study: Praktische oplossing bij ruimtegebrek

Een voorverpakker vult met zes lijnen e-voorverpakkingen af. Men wil de controle door middel van handmatige steekproeven vervangen door automatische controles. Het ligt voor de hand om 6 checkweighers

6 september 2013

Case study: Wereldwijde markttoegang met OIML-MAA

Wereldwijde markttoegang, dat is wat veel fabrikanten van weeginstrumenten graag willen. Door de onderlinge acceptatie van meetresultaten is het mogelijk, en wel via het zogeheten OIML-MAA-systeem. Al

26 augustus 2013

Case study: Verkeershandhaving in Maleisië

Verkeersveiligheid en het terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers staan hoog op de agenda in Maleisië. Handhaving van de verkeersregels is daarbij een van de belangrijkste punten van aandach

26 augustus 2013

Case study: Advies normen alcoholsloten

Sinds 1 december 2011 kunnen bestuurders die zijn veroordeeld voor rijden onder invloed een alcoholslot opgelegd krijgen. Correcte dataopslag en fraudebestendigheid zijn belangrijke factoren om tot ee

26 augustus 2013

Case study: Baanbrekende certificering voor bunkeren

Bij meetinstrumenten die worden ingezet voor handelsdoeleinden wordt altijd gezocht naar de meest ideale situaties: de vloeistoffen zijn bij voorkeur schoon en bevatten geen lucht, de pijpleiding is a

26 augustus 2013

Case study: EuroLoop, capaciteit door gesloten loop-systeem

Al jaren bestond er een tekort aan capaciteit voor het kalibreren van industriële gasmeters. De afhankelijkheid van de gasconsumptie bij installaties die gebruik maken van een bypass zorgde ervoor da

26 augustus 2013