Seminar voor de Chinese weegindustrie over Weighing in Motion

Zoals elk jaar vindt er voorafgaand aan de InterWEIGHING Exhibition een seminar plaats om Chinese fabrikanten te informeren over de laatste stand van zaken in de weegindustrie. Dit jaar vond InterWEIGHING van 19 t/m 21 april plaats in Dongguan, Guangdong en was er speciale aandacht voor het onderwerp Weighing in Motion (WiM).

In veel landen ziet men een toename van deze toepassing, om daarmee belasting op wegen te kunnen bepalen, mogelijk verkeersstromen te kunnen ondervangen en overbelasting op een tijdig moment te signalen.

Tijdens het seminar werd door Hans van Loo van Corner Stone International in samenwerking met NMi een lezing gegeven die de vertegenwoordigers van de Chinese markt een indruk gaf van de mogelijkheden en uitdagingen binnen WiM. Zo wordt low speed (statisch) wegen van de aslast door overheden gebruikt om overbelading te handhaven. De daarvoor beschikbare internationale aanbeveling OIML R134 wordt toegepast om de weegnauwkeurigheid onder diverse omstandigheden te bepalen en daarmee een onafhankelijk oordeel te geven over de WiM systemen. Voor high speed weighing, waarbij het voertuig in beweging is terwijl er wordt gewogen, is dat echter een stuk moeilijker omdat externe omstandigheden de meting in hoge mate kunnen beïnvloeden.

Met zijn 20-jarige ervaring vanuit de Verkeerspolitie, Rijkswaterstaat, Kalibra en sinds 2013 als onafhankelijk adviseur bij Corner Stone International heeft Hans van Loo ruime ervaring en kennis op dit terrein. Samen met NMi ondersteunt hij de Chinese overheid en diens metrologische diensten bij het in kaart brengen van de markt en het ontwikkelen van nationale reglementen en handhaving in China.

NMi is in staat de diverse WiM systemen te onderzoeken conform OIML R134 of COST 323 en geeft op deze manier fabrikanten de mogelijkheid om wereldwijd markten te betreden. Hoewel er geen Europese wetgeving bestaat voor dergelijke weegsystemen is de OIML als basis vaak een goed document om aan nationale regelgeving te voldoen en om mogelijke gebruikers te overtuigen van de meetnauwkeurigheid van de instrumenten.

Voor meer informatie m.b.t. de mogelijkheden van OIML R134, COST 323 en voor certificering van uw meetsysteem kunt u contact opnemen met Kees van Willenswaard, senior account manager voor de weegmarkt bij NMi, via nmi@nmi.nl of +31 78 633 2308.

Wilt u als overheid meer weten over WiM systemen en bent u op zoek naar ondersteuning bij het opzetten van regelgeving? Neemt u dan contact op met Hans van Loo via hans.vanloo@gmail.com, telefoon +41 (0)79 936 0706 of met Kees van Willenswaard via kvanwillenswaard@nmi.nl, telefoon +31 (0)78 633 2308.

Kees van Willenswaard

Kees van Willenswaard

Senior Account Manager, Worldwide,Netherlands

Weegexpert met 13 jaar ervaring op het gebied van type approval, gevolgd door 7 jaar als lead assesor voor module D evaluaties. Senior Account Manager sinds 2007.