Implementatie CNG in Nederlandse wetgeving, gebaseerd op OIML R139

Kijkend naar het internationale OIML-platform en meer specifiek naar de nationale wetgeving in Nederland aangaande CNG-dispensers, zijn er interessante ontwikkelingen. Na de publicatie van de aanbeveling voor CNG-dispensers (OIML R139) in 2014, is er in 2015 veel werk gestoken in het voorbereiden van het Test Report Format. Sinds de publicatie van het Test Report Format in november 2015, is het voor u als fabrikant mogelijk geworden om een OIML Certificate of Conformity aan te vragen. Dit certificaat zorgt voor een grotere wereldwijde acceptatie van uw meetinstrument.

In dezelfde periode hebben Nederlandse autoriteiten gewerkt aan de implementatie van CNG in de nationale wetgeving. Doel was om de CNG-dispensers op een vergelijkbare manier op te nemen in de wetgeving als bijvoorbeeld hoogtemeters (OIML R85). Na verschillende internetraadplegingen is de wetgeving geaccepteerd en per 1 november 2016 treedt deze in werking.

Nederlandse wetgeving

Vanaf dat moment kunnen alleen nog CNG-dispensers op de markt worden gebracht waarvoor een nationale toelating in Nederland is verkregen. Deze toelatingen worden gebaseerd op OIML R 139 (2014). In het geval dat alle instrumenten al getest en toegelaten zijn volgens OIML R139 (2014) is hiervoor alleen een document review en evaluatie nodig, waarna een Evaluation report / nationale toelating wordt afgegeven. Veel instrumenten zijn echter getest tegen OIML R139 (2007). Aangezien de oude en de nieuwe versie van R139 van elkaar verschillen, zullen deze instrumenten moeten worden geüpdatet en opnieuw getest. Dit is ook het geval als je bijvoorbeeld vergelijkt met instrumenten die getest zijn volgens OIML R117 (vloeistoffen anders dan water). Hierbij is er sprake van andere testlevels, waardoor het instrument ook in dit geval wellicht geüpdatet moet worden.

Wim Volmer

Wim Volmer

Business Development Manager Oil & Gas , Netherlands

Expert op het gebied van vloeistof- en gasmetingen en alle aspecten die hiermee samenhangen. Lid van diverse OIML en Welmec werkgroepen, 'WIB Field Instruments' en het 'NEN Flow Committee'.