Iedere fabrikant van meetmiddelen moet dezelfde stappen doorlopen om markttoegang te verkrijgen. Hoe gestroomlijnder dit gebeurt, hoe sneller uw product op de markt mag worden geïntroduceerd. NMi heeft door jarenlange ervaring en ontwikkelingen in het toelatingsproces een internationale naam opgebouwd die garant staat voor een snelle markttoegang.

Er zijn verschillende factoren van invloed op de doorlooptijd van de complete procedure voor markttoegang. De doorlooptijd van de testprocedure is daar slechts een onderdeel van. NMi werkt continu aan verdere optimalisatie op verschillende vlakken om u te helpen uw product zo snel mogelijk de markt op te brengen. Wij doen dat onder andere door:


 Communicatie tijdens testproces

 Ondersteuning voor uw ontwerp en productontwikkeling

 Hoge acceptatiegraad (internationaal) van onze meetrapporten en certificaten

 Hoge kwaliteit van de meetrapporten

 Kennis over nieuwe ontwikkelingen

 Contacten met de autoriteiten