Kalibreren

Geaccrediteerde kalibratie van zelfs de meest innovatieve meetsystemen.

Kalibreren

Een kalibratie vormt een kwaliteitsgarantie voor uw meetinstrumenten. Producenten bieden door het kalibreren van hun meetinstrumenten meerwaarde voor hun klanten. Maar ook meetinstrumenten die al in gebruik zijn, worden regelmatig opnieuw gekalibreerd, al dan niet in het kader van ISO-certificering. Kalibraties worden onder andere uitgevoerd volgens internationale normen NEN-EN-ISO 376 en NEN-EN-ISO 7500-1.

Lees meer over kalibraties voor kracht en hardheid.

Get in touch

Nederland

Werkvoorbereiding
E keuringen@nmi.nl

Valeska Augusteijn
T +31 88 636 23 08
E vaugusteijn@nmi.nl

Worldwide

Valeska Augusteijn
T +31 88 636 23 08
E vaugusteijn@nmi.nl

Erik Moeskops
T +31 88 636 2308
E emoeskops@nmi.nl