Systeemontwerp en Productontwikkeling

Een scherpe blik op alle juridische, bedrijfs- en klanteisen

Systeemontwerp en Productontwikkeling

In verschillende fasen van de productontwikkeling kunt u rekening houden met de geldende eisen voor uw meter, meetsysteem of elektronica. Ontwikkelingskosten kunnen zo worden verlaagd en u komt sneller van ontwerp tot eindproduct conform de eisen. NMi helpt u kostbare en tijdrovende aanpassingen in een later stadium te voorkomen.

Ontwerpspecificaties

De juiste interpretatie van normen en wetgevingen vormt een uitdaging op zich. Voor de specialisten van NMi is dit dagelijkse kost. NMi is vertegenwoordigd in verschillende internationale commissies, waardoor we precies weten welke ontwikkelingen op termijn te verwachten zijn. Deze kennis en ervaring is praktisch toepasbaar bij het opstellen van uw ontwerp specificaties en tijdens de productontwikkeling.

Berekening meetonzekerheid

De meetonzekerheid van uw meetsysteem is een belangrijke specificatie voor uw afnemers. Door de meetonzekerheid al in de ontwerpfase te berekenen, voorkomt u dat er kostbare en tijdrovende aanpassingen moeten worden gemaakt na installatie in het veld, of tijdens het certificeringsproces.

Na de heldere toelichting over de interpretatie van de normen zag ik een nieuwe mogelijkheid om mijn ontwerp tegelijkertijd te vereenvoudigen en te verbeteren.

Pre-tests en pre-audits

Bij de ontwikkeling van een prototype van uw product of systeem is het mogelijk om een pre-test of pre-audit uit te voeren. Mogelijke obstakels of falen van testen in het latere certificeringsproces kunnen zo al in een vroeg stadium worden gedetecteerd, op een moment in de ontwikkeling dat aanpassingen nog vrij eenvoudig zijn.