Testen en certificeren

Door slimme testplannen bent u verzekerd van de kortste doorlooptijden voor snelle markttoegang van uw product.

Om de kwaliteit en nauwkeurigheid van meetinstrumenten na te gaan, worden conformiteitstesten uitgevoerd.

Testen en certificeren voor snelle markttoegang

Whether you target one country or worldwide distribution, thanks to our knowledge of the applicable standards and requirements and extensive testing experience, NMi offers quick market access.

Voordat een meetinstrument op de markt mag worden aangeboden, moet door middel van tests worden aangetoond dat het voldoet aan de gestelde eisen in de wet. De eisen aan meetmiddelen kunnen zowel nationaal, Europees als wereldwijd geregeld zijn. Of je je nu richt op één land of op wereldwijde distributie, met onze kennis over de geldende eisen en standaarden en uitgebreide ervaring met testen biedt NMi snelle markttoegang.

Klik hier voor meer informatie over de principes van markttoegang.

Efficiënt testen

Meetinstrumenten moeten worden getest om na te gaan of ze voldoen aan de nationale of internationale standaarden en regelgeving. Ook uw klanten kunnen specifieke eisen stellen. Dankzij efficiënte test- en certificeringsprocedures en ons ervaren team van testengineers leveren wij u snelle doorlooptijden.

Dankzij de uitstekende reputatie van NMi in het buitenland werkt een NMi-rapport of -certificaat als een paspoort voor wereldwijde markttoegang

Certificering van kwaliteitssystemen

Zowel binnen de Europese als de nationale regelgeving bestaat de mogelijkheid voor producenten van meetmiddelen om zelf de eerste keuring of herkeuring van geproduceerde instrumenten uit te voeren onder een kwaliteitssysteem (zie ook ‘Keuringen’). Als Aangewezen Instelling (Notified Body) is NMi aangewezen om dergelijke kwaliteitssystemen te certificeren.