Voorkom NCF’s met een actuele e-teken erkenning

Met het e-teken maken verpakkers kenbaar dat hun voorverpakkingen voldoen aan specificaties uit de Europese wetgeving. Het gebruik van het e-teken biedt hun de mogelijkheid om gemiddeld minder af te vullen.

Om het e-teken te mogen voeren wordt een kwaliteitssysteem voor de hoeveelheid product in voorverpakkingen door NMi eenmalig beoordeeld en vastgelegd in een erkenning. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is toezichthouder. Een van de voorwaarden die hier van toepassing is, heeft betrekking op het actueel houden van het kwaliteitssysteem en de erkenning.

De e-teken erkenning sluit aan op andere wetgeving en internationale normen voor o.a. voedselveiligheid. Ook deze toezichthouders en certificerende instellingen toetsen of wat in uw erkenning is opgenomen nog steeds geldig en van toepassing is. NMi merkt dat dit in de praktijk echter steeds vaker tot NCF’s  (non-conformities) leidt. De oplossingen en het uitvoeren van nieuwe evaluaties moeten dan vaak onder hoge tijdstuk plaatsvinden.

NMi geeft verpakkers de mogelijkheid onnodige NCF’s van toezichthouders en uw certificerende instelling te voorkomen door jaarlijkse actualisering. Daarbij wordt de erkenning aangepast aan de actuele situatie, die we bij de verpakker inventariseren. Het voordeel hiervan is dat de erkenning altijd up to date is en dat eventuele aanpassingen doordacht en gestructureerd doorgevoerd kunnen worden.

Meer weten? Jeroen Rommerts, Senior Product Manager voor de verpakkingsindustrie, vertelt u graag over de mogelijkheden. U kunt hem bereiken door een email te sturen naar jrommerts@nmi.nl.

Jeroen Rommerts

Jeroen Rommerts

Senior Product Manager, Netherlands

Expert in het garanderen van de metrologische kwaliteit van meetinstrumenten in productieprocessen, verificatieprocedures en kwaliteitssystemen. Lid van OIML TC6 (voorverpakkingen), WELMEC WG6 (voorverpakkingen).

@JRommertsNMi Wettelijke kalibratie bestaat niet. #e-teken #nmi https://t.co/Sdf3IEBEsD