EN45501 norm voor niet-automatische weeginstrumenten aangepast

Op 13 Augustus 2015 (datum aangekondigd door CEN/CENELEC) zal de nieuwe EN45501:2015 norm voor niet-automatische weeginstrumenten worden gepubliceerd.

De grootste wijzigingen ten opzichte van de huidige EN45501:1992 norm zijn:

  • RFI test op 10 V/m
  • Invoering conducted immunity test
  • Invoering surge test
  • Toevoeging eisen ten aanzien van software
  • Enkele wijzigingen in de uit te voeren testen bij een eerste keuring
  • Introductie Modular Approach (deel van het instrument i.p.v. het volledige instrument)

Het is nog onduidelijk wat de overgangstermijn wordt, noch wanneer de Europese commissie hier een uitspraak over zal doen. Zodra er meer bekend is, zullen wij u via onze nieuwsbrieven en de website informeren.

Kees van Willenswaard

Kees van Willenswaard

Senior Account Manager, Worldwide,Netherlands

Weegexpert met 13 jaar ervaring op het gebied van type approval, gevolgd door 7 jaar als lead assesor voor module D evaluaties. Senior Account Manager sinds 2007.