Eerste R 137 Certificate of Conformity

Wereldpremière: NMi heeft het allereerste OIML Certificate of Conformity, gebaseerd op de R 137, uitgereikt. Dit Certificate of Conformity werd overhandigd aan Raymond Richards van Flow Meter Group door NMi’s algemeen directeur Arjan van Breukelen.

OIML R 137 is de nieuwe aanbeveling voor gas meters. In 2014 zijn zowel het test report format als het Certificate of Conformity systeem voor de R 137 afgerond. Het document omvat balgen gas meters, turbine gasmeters, ultrasone gasmeters en alle andere typen gasmeters. Fabrikanten wiens gasmeters zijn getest volgens de OIML R 137 en voorzien van een Certificate of Conformity, kunnen snelle markttoegang verkrijgen in landen buiten Europa, zoals Australië, Canada, de USA, China en Rusland.

Ook binnen Europa wordt de R 137 steeds belangrijker. Door de overbrugging te gebruiken zoals bepaald door WELMEC, wordt het document beschouwd als normatief document onder de MID en kan het gebruikt worden om Europese toelating te verkrijgen.

Vergeleken met de geharmoniseerde EN standaarden is de OIML R 137 nieuwer, het bevat de laatste vereisten (zoals voor EMC, software en pertubation testing) en is daarom de perfecte, toekomstbestendige match voor gasmeterfabrikanten.