Flow meter nieuws uit de Verenigde Staten

Het belang van flow meter kwaliteitsmetingen werd besproken tijdens de North American Custody Transfer Measurement Conference in San Antonio van 21 t/m 23 juni 2016. Amerika’s top fabrikanten en eindgebruikers van flow meters kwamen bijeen om  ideeën uit te wisselen over proces van meten naar factureren. Hoe kunnen de nauwkeurigste meetresultaten worden verkregen onder steeds ingewikkelder omstandigheden? NMi was aanwezig om op de hoogte te blijven van de  laatste ontwikkelingen op de Amerikaanse markt. Het is van wezenlijk belang om deze meetuitdagingen op de voet te volgen, zodat we onze klanten het beste advies kunnen geven.

Samenwerking met eindgebruikers
het was goed om te zien dat veel Amerikaanse eindgebruikers aanwezig waren en actief meededen. Zij (h)erkennen hoe belangrijk het is om zich in de discussie te mengen, een positieve ontwikkeling waarvan we ook in Europa meer hopen te zien. Eindgebruikers die grote hoeveelheden petrochemische en natuurlijke gas stromen beheren hebben hun eigen vereisten, wensen en voorkeuren.  Het is ontzettend belangrijk dat test labs, notified bodies en overheidsinstellingen dit weten en begrijpen wat zij van fabrikanten verwachten.  Op deze manier kan rekening gehouden worden met vereisten die eindgebruikers stellen. Deze eisen kunnen tijdens het certificeringsproces naast de metrologische eisen worden gelegd zodat er meer afstemming wordt bereikt. Als we met z’n allen willen dat wereldwijde regelgeving gelijke tred houdt met technologische ontwikkelingen, zullen alle betrokken partijen nauw met elkaar gaan samenwerken.

Als u vragen heeft met betrekking tot de wettelijke vereisten in de VS op het gebied van Olie & Gas meetinstrumenten, dan kunt u een meial sturen naar Wim Volmer: wvolmer@nmi.nl

Wim Volmer

Wim Volmer

Business Development Manager Oil & Gas , Netherlands

Expert op het gebied van vloeistof- en gasmetingen en alle aspecten die hiermee samenhangen. Lid van diverse OIML en Welmec werkgroepen, 'WIB Field Instruments' en het 'NEN Flow Committee'.