GPEC 2016: ondersteuning bij verkeersveiligheid

NMi is met een eigen stand aanwezig bij GPEC 2016, de tweejaarlijkse politievakbeurs van Duitsland, van 7 t/m 9 juni 2016 in Leipzig. GPEC geeft een overzicht van middelen en instrumenten die door de politie worden gebruikt voor opsporing, beveiliging en handhaving. Tijdens deze internationale beurs introduceren wij onze diensten aan fabrikanten van politiemeetmiddelen, de Duitse politie en andere betrokken instanties.

Het meten van mobiliteit
Om slachtoffers in het verkeer te voorkomen, zetten overheden verkeershandhavingsapparatuur in ter verbetering van de verkeersveiligheid. Om dit doel te bereiken maakt de politie gebruik van verschillende meetinstrumenten. Nieuwe handhavingsapparatuur moet voldoen aan nationale regelgeving. De interpretatie van deze regels en wetten is dagelijkse business voor NMi. We zijn bekend met de laatste juridische ontwikkelingen en kunnen alle mogelijke tests uitvoeren om conformiteit te bewijzen. Al vanaf een vroeg stadium van productontwikkeling bieden wij design reviews om te voorspellen of certificering succesvol zal zijn.

NMi test alle politiemeetinstrumenten waaronder trajectcontrolesystemen, ademanalyse apparaten, rollerbanken en snelheidsmeters. De instrumenten worden aan verschillende vereiste laboratoriumtests onderworpen, zoals blootstelling aan elektrische stralingsvelden en extreme temperatuurschommelingen, om te bepalen of dit invloed heeft op de meetresultaten. Al naar gelang de omstandigheden worden aanvullende tests uitgevoerd op wegcircuits en diverse openbare testlocaties. Een NMi certificaat of testrapport wordt door veel landen ter wereld geaccepteerd zonder verdere testen.

Onafhankelijk bewijs voor nauwkeurige metingen
Aangezien wij een onafhankelijke partij zijn wordt er door autoriteiten in Europa en daarbuiten regelmatig een beroep op onze kennis gedaan. NMi biedt ondersteuning met betrekking tot de juridische bewijslast en handhavingsbeleid, bijvoorbeeld bij het opzetten van een wetgevend handhavingsysteem of voor het trainen en coachen van betrokkenen tijdens de uitvoering. Het helpen van wetgevende autoriteiten bij het verbeteren van de verkeersveiligheid is één van onze specialiteiten.

Tot ziens in hal 2 van de Leipziger Messe bij beursstand E31.