Kracht en Hardheid

Geaccrediteerde kalibraties bij u op locatie en metrologisch advies

Kracht en Hardheid

Laagste meetonzekerheid, hoogste capaciteit

NMi biedt de laagste meetonzekerheid in Nederland en de grootste range (tot 40 meganewton).

Innovatieve oplossingen voor nieuwe ontwikkelingen

NMi zet jarenlange kennis en ervaring in voor de ontwikkeling van testprocedures om ook de meest innovatieve meetopstellingen onder accreditatie te kalibreren.

Kalibraties onder accreditatie

NMi is RvA-erkend en voert alle kalibraties uit onder accreditatie, ook op locatie. Herleidbaarheid naar standaarden is hiermee gewaarborgd.

Kalibratie

Een kalibratie vormt een kwaliteitsgarantie voor uw meetinstrumenten. Producenten van meetinstrumenten bieden hiermee meerwaarde voor hun klanten. Maar ook meetinstrumenten die al in gebruik zijn, worden regelmatig opnieuw gekalibreerd, al dan niet in het kader van ISO-certificering. Kalibraties worden onder andere uitgevoerd volgens internationale normen NEN-EN-ISO 376 en NEN-EN-ISO 7500-1.

Kennis van zaken

De service van NMi kenmerkt zich door de laagste meetonzekerheden, snelle afhandeling en, wanneer nodig, innovatiekracht. Bij de opbouw van een meetopstelling is niet altijd vooraf rekening gehouden met herkalibraties (ruimte voor het uitvoeren van kalibraties, capaciteit van de installatie). Dankzij de jarenlange ervaring met krachtkalibraties en de kennis over de werking van verschillende typen meetinstrumenten, kan NMi in vrijwel alle gevallen tot een oplossing komen om uw installatie onder accreditatie te kalibreren.

Zelfs voor de grootste krachtopnemers voert NMi kalibraties onder accreditatie uit.

Kalibreren op locatie

U heeft uw meetinstrumenten snel weer in gebruik doordat onze keuringsexperts vrijwel alle kalibraties bij u op locatie uitvoeren. Met drie volledig uitgeruste mobiele kalibratie- units komen wij ook in uw regio. Indien er tussentijds afwijkingen in de operatie van uw installatie zijn ontstaan, kunnen die in veel gevallen direct door ons worden verholpen. Heeft u nog meer meetinstrumenten die gekalibreerd moeten worden? Dan verzorgt NMi ook gelijk die kalibraties.

Geaccrediteerde kalibratie

NMi voert kalibraties uit onder accreditatie (RvA nummer K163), waardoor de herleidbaarheid naar internationale standaarden is gewaarborgd. Dit geldt ook voor de mobiele meetinstallaties waarmee we kalibraties bij u op locatie uitvoeren.

Automatische herinnering

Wij sturen u een automatische herinnering voor herkalibratie van uw meetinstrumenten. Zo bent u ervan verzekerd dat uw meetresultaten binnen de marges blijven en u voldoet aan de gestelde eisen in uw kwaliteitssysteem.

  • (Digitale) krachtmeters
  • Trek-, druk-, kruip-, buig- en vermoeiingsbanken
  • Slingertoestellen (kerfslaghamers)
  • Hechtsterkte- en draadspanningsmeters
  • Verplaatsing(snelheid) van travers en druktafels
  • Rekmeters
  • Hardheidsmeters

Capaciteit van onze faciliteiten

 3 mobiele laboratoria

 Load cells

 

Get in touch

Nederland

Werkvoorbereiding
E keuringen@nmi.nl

Valeska Augusteijn
T +31 88 636 23 08
E vaugusteijn@nmi.nl

Worldwide

Valeska Augusteijn
T +31 88 636 23 08
E vaugusteijn@nmi.nl

Erik Moeskops
T +31 88 636 2308
E emoeskops@nmi.nl