Keuringsrapporten verkeersmeetmiddelen

Keuringsrapporten verkeersmeetmiddelen

NMi Certin B.V. is geen bestuursorgaan voor wat betreft het onderzoeken van de door de politie gebruikte meetmiddelen om snelheidsovertredingen vast te stellen en het afgeven van een verklaring van onderzoek (NMi-verklaring). Hierdoor hebben wij geen publiekrechtelijke verplichting om gehoor te geven aan verzoek om deze informatie. NMi Certin B.V. voert haar werkzaamheden in deze als technisch deskundig en onafhankelijk instituut uit.

Bovenstaande overweging wordt bevestigd door de uitspraak van de rechtbank Den Haag in haar uitspraak van 6 november 2014 (SGR 14/3130). Aangezien NMi Certin B.V. voor wat betreft het onderzoeken van door de politie gebruikte meetmiddelen geen bestuursorgaan is in de zin van de Algemene wet bestuursrecht, is de Wet openbaarheid van bestuur niet op haar van toepassing.