LNG volgens ISO, OIML R117 en MID op EFMWS

Marc Schmidt, Team Leider Olie & Gas bij NMi, geeft een presentatie over LNG according to ISO, OIML R117 and MID op de European Flow Measurement Workshop (EFMWS). Een onderdeel van het Europese onderzoeksproject LNG is gericht op standaardisatie. Binnen de projectgroep is besloten om de aandacht uitsluitend te richten op zaken die nog niet zijn voorzien in andere (inter)nationale normen, standaarden en/of aanbevelingen. Het idee achter deze aanpak is om dubbel werk en mogelijke conflicterende benaderingen tussen verschillende standaarden te voorkomen.

In de presentatie wordt getoond hoe de verschillende standaardisatie-schema’s complementair blijken te zijn, ondanks de verschillen in uitgangspunten. Dankzij een nuchtere projectaanpak is een mogelijke hot issue nu veranderd in een pluspunt voor de internationale LNG wereld. Daarnaast zal de situatie in de EU op het gebied van wettelijke metrologie, zoals voorgeschreven in de MID, uiteen worden gezet.

Aangezien een aantal eisen in OIML R 117 nieuw zijn voor LNG toepassingen is het goed om te weten wat de aandachtspunten zijn bij de constructie van een LNG installatie. Denk bijvoorbeeld aan zaken zoals het voor-koelen van de meter, de dampretourslang en mogelijke half volle of lege leidingen.

Geïnteresseerd? Dan kunt u zich registreren op de EFMWS website. Wilt u meer weten? Download dan onze LNG product flyer.

Marc Schmidt

Marc Schmidt

Approvals Engineer/Lead Assessor, Worldwide,Netherlands

7 jaar ervaring in het toelaten van vloeistofmeetsystemen en delen van meetsystemen. Gespecialiseerd in ultrasone en coriolis meters. Lid van FHI, OIML R81, R117 and R139, WELMEC 10.