Ondersteuning tijdens ontwerp en ontwikkeling

Stroomlijn uw ontwikkeling door inzicht in eisen en normen; van tekentafel tot ingebruikname.

Ondersteuning tijdens ontwerp en ontwikkeling

Innovatieve oplossingen voor innovatieve producten

NMi ontwikkelt zonodig testprocedures om ook de conformiteit van uw innovatieve meetopstellingen aan te tonen.

Onafhankelijke blik op uw specificaties

Als onafhankelijke partij kan NMi op een neutrale manier specificaties opstellen en uw specificaties beoordelen.

Kennis van en ervaring met geldende eisen en de interpretatie van normen  

Door jarenlange ervaring met het testen van verkeersmeetmiddelen loopt NMi voorop in kennis over geldende eisen en normen.

In verschillende fasen van de productontwikkeling kan NMi u helpen om kostbare, tijdrovende aanpassingen in een later stadium te voorkomen.

Ontwerp en normen

Al in het allereerste stadium van de productontwikkeling kunt u rekening houden met de geldende eisen voor uw meetinstrument. Ontwikkelingskosten kunnen zo worden verlaagd en u komt sneller van ontwerp tot eindproduct conform de eisen. Tijdens de certificering leidt dit tot minder falen en dus minder hertesten.

De juiste interpretatie van normen en wetgevingen vormt een uitdaging op zich. Voor de specialisten van NMi is dit dagelijkse kost. NMi is vertegenwoordigd in verschillende (internationale) commissies, waardoor we precies weten welke ontwikkelingen op termijn te verwachten zijn. We kunnen u nu al informeren over ontwikkelingen van eisen of normen die in het komende jaar van kracht worden. Deze kennis en ervaring is praktisch toepasbaar bij het opstellen van uw ontwerpspecificaties. Bovendien kan NMi als onafhankelijke partij een “design review” uitvoeren om u vooraf een indruk te geven van de kans van slagen bij certificering.

Meetonzekerheid

De meetonzekerheid van uw meetinstrument is een belangrijke specificatie voor uw afnemers. In de ontwerpfase kan NMi de meetonzekerheid voor u berekenen, zodat u direct weet of het ontwerp voldoet aan de (klant)specificaties. Zo voorkomt u dat er kostbare en tijdrovende aanpassingen moeten worden gemaakt tijdens het certificeringsproces.

Pre-test

Bij de ontwikkeling van een prototype is het mogelijk om een pre-test uit te voeren. Mogelijke obstakels of falen van testen in het latere certificeringsproces kunnen zo worden gedetecteerd op het moment dat aanpassingen nog relatief eenvoudig kunnen worden doorgevoerd. Typekeuring en certificering kunnen door ons team van engineers daarna snel worden afgehandeld. Meer informatie over testen en certificeren vindt u hier.

Ron Troost

Ron Troost

Manager Verifications & Calibrations, Worldwide,Netherlands

15 years of experience within NMi. Knowledge of MOT equipment, police enforcement measuring instruments and weighing instruments. Responsible for verification of all measuring equipment in the Netherlands and calibration of Force measuring machines and load cells. Member of the Dutch RAI organization.