Ondersteuning ontwerp en ontwikkeling

Stroomlijn uw productontwikkeling door inzicht in eisen en normen: van tekentafel tot ingebruikname

Ondersteuning <strong>ontwerp
en ontwikkeling</strong>

Innovatieve oplossingen voor innovatieve producten

NMi ontwikkelt zonodig testprocedures om ook de conformiteit van uw innovatieve meetopstellingen aan te tonen.

Onafhankelijke blik op uw specificaties

Als onafhankelijke partij kan NMi op een neutrale manier specificaties opstellen en uw specificaties beoordelen.

Kennis van en ervaring met geldende eisen en de interpretatie van normen  

Door jarenlange ervaring met het testen van verkeersmeetmiddelen loopt NMi voorop in kennis over geldende eisen en normen.

Er wordt continu gewerkt aan nieuwe systemen die ingezet worden voor verkeershandhaving, het reguleren van verkeersstromen of nieuwe toepassingen zoals het opladen van elektrische auto’s. De overeenkomst tussen deze systemen is dat er in alle gevallen sprake is van een rekening die naar de betrokken persoon wordt gestuurd. Zekerheid over de juistheid van de meting en de rekening die hieruit volgt, is een belangrijke eis voor het functioneren van het systeem, in verband met het leveren van juridische bewijslast.

Juiste meting, juiste voertuig

Of u nu tachografen voor vrachtwagens ontwikkelt, parkeermeters die per minuut afrekenen, snelheidsmeters of laadstations voor elektrische auto’s, u wilt kunnen garanderen dat er een correcte meting wordt uitgevoerd, die leidt tot een correcte rekening gekoppeld aan het juiste voertuig. NMi heeft jarenlange ervaring met het testen van innovatieve meetinstrumenten en meetsystemen en het ontwikkelen van testplannen om aan te tonen dat uw meetinstrument of meetsysteem aan de gestelde eisen voldoet. Ook als er (nog) geen eisen zijn gedefinieerd, kunnen onze experts u helpen met een onderbouwd testrapport dat het functioneren van uw meetinstrument of meetsysteem aantoont.

Databeveiliging

De laatste jaren vormt software een steeds belangrijkere component in meetsystemen. Databeveiliging en privacy zijn daarmee factoren van belang geworden. NMi heeft in verschillende markten al veel kennis en ervaring opgedaan met het testen van databeveiliging. De benodigde tests worden direct opgenomen in het volledige testplan, wat investeringen in tijd en geld beperkt.

Herkennningssystemen

Vormt automatische nummerplaatherkenning (ANPR) onderdeel van uw systeem? Dan wilt u (en uw klant) niet alleen dat een rekening op de juiste manier wordt gekoppeld aan het voertuig, maar streeft u tevens naar 99% correcte herkenning. NMi kan voor u de score van uw meetsysteem testen.

Ron Troost

Ron Troost

Manager Verifications & Calibrations, Worldwide,Netherlands

15 years of experience within NMi. Knowledge of MOT equipment, police enforcement measuring instruments and weighing instruments. Responsible for verification of all measuring equipment in the Netherlands and calibration of Force measuring machines and load cells. Member of the Dutch RAI organization.