Testen en certificeren

Snelle toelatingen: typekeuren, internationale markttoegang, certificeren van kwaliteitssystemen, keuren

Testen en certificeren

Wereldwijde markttoegang

Veel buitenlandse instituten en overheden leveren op basis van een NMi-certificaat of NMi-testrapport direct een toelating, zonder opnieuw te testen.

Kennis over en ervaring met geldende eisen en de interpretatie van normen

NMi is al jarenlang actief in certificering van afvulsystemen en loopt voorop in kennis over geldende eisen en normen.

Korte doorlooptijden

Door slimme testplannen bent u verzekerd van de kortste doorlooptijden voor snelle markttoegang van uw product.

Binnen de Europese regelgeving bestaat de mogelijkheid voor producenten van meetmiddelen om zelf de eerste keuring van geproduceerde meetinstrumenten uit te voeren onder een kwaliteitssysteem. Hiermee kunnen zowel tijd als kosten in uw productieproces worden bespaard. Het kwaliteitssysteem moet hiertoe worden gecertificeerd door een Notified Body (MID) waarna een certificaat wordt afgegeven met de scope en bevoegdheden.

Europese regelgeving: CE Metrology

CE Metrology is het schema voor een beoordeling van het kwaliteitssysteem in verband met de productie en keuring van meetinstrumenten, zoals genoemd in de Europese richtlijn 2004/22/EC (MID). Hieronder vallen taxameters en uitlaatgastesters. Na certificering volgens dit schema kunt u zelf de eerste keuring van uw producten uitvoeren. NMi is door de overheid aangemeld als instelling (Notified Body) voor het uitvoeren van typeonderzoek, keuringen en kwaliteitsborging. Wij beschikken over alle faciliteiten en expertise om uw product en productieproces te beoordelen volgens de wettelijke voorschriften.

Audit door gekwalificeerde lead assessor

De audit voor de beoordeling van uw kwaliteitssysteem wordt uitgevoerd onder leiding van een gediplomeerde lead assessor (IRCA erkend). Afhankelijk van het werkveld worden binnen onze teams specialisten ingezet die de vakinhoudelijke beoordeling van uw metrologische processen uitvoeren. Meer specifieke informatie kunt u terugvinden in het certificatiereglement van NMi Certification. Hierin is de methode voor certificering vastgelegd om op een objectieve en onafhankelijke wijze tot een certificatiebesluit te komen. Na afloop van de audit ontvangt u een auditrapport en een certificaat.

Get in touch

Italië

Alessandra Bendistinto
T +39 049 9335925
E a.bendistinto@nmi.it