Testen en certificeren

Snelle toelatingen: typekeuren, internationale markttoegang, certificeren van kwaliteitssystemen, keuren

Testen en certificeren

Wereldwijde markttoegang

Veel buitenlandse instituten en overheden leveren op basis van een NMi-certificaat of NMi-testrapport direct een toelating, zonder opnieuw te testen.

Kennis over en ervaring met geldende eisen en de interpretatie van normen

NMi is al jarenlang actief in certificering van afvulsystemen en loopt voorop in kennis over geldende eisen en normen.

Korte doorlooptijden

Door slimme testplannen bent u verzekerd van de kortste doorlooptijden voor snelle markttoegang van uw product.

Een keuring is een verplichte controle op een meetinstrument waarbij wordt nagegaan of het instrument aan de wettelijke eisen voldoet. De eerste keuring vindt plaats op het moment dat het meetinstrument op de markt komt en in gebruik wordt genomen. Daarna kunnen nog periodieke herkeuringen volgen als dit wettelijk verplicht is, of als de zegels zijn verbroken, bijvoorbeeld na reparaties.

Als onafhankelijk instituut heeft NMi jarenlange ervaring op het gebied van keuren. Daardoor is NMi goed op de hoogte van de nationaal en internationaal geaccepteerde eisen voor verschillende meetmiddelen.

Klik hier om uw keuring aan te vragen

Klik hier om uw taxameterkeuring aan te vragen 

Keuren op locatie

Sommige keuringen kunnen op locatie worden uitgevoerd, waardoor u uw meetinstrument direct in gebruik kunt nemen. Ons team beschikt over volledig uitgeruste meetwagens voor onder andere de jaarlijkse herkeuring van taxameters. NMi voert taxameterkeuringen uit op verschillende locaties verspreid over heel Nederland. Daardoor kunt u uw taxi altijd dichtbij laten keuren. U kunt dat vanaf twee maanden voor de verloopdatum van uw keuringsbewijs laten uitvoeren. Het nieuwe keuringsbewijs geldt dan tot een jaar na de verloopdatum van het oude keuringsbewijs.

Afnamekeuring

Indien gewenst kan NMi ook uw afnamekeuring (Factory Acceptance Testing, Site Acceptance Testing) uitvoeren voor uw eindgebruiker. Dit kan wereldwijd op elke productielocatie. Vaak verhoogt een onafhankelijke afnamekeuring de acceptatie en het vertrouwen in de kwaliteit van het product bij de eindgebruiker.

Steekproeven APK-keuringsstations

Om de kwaliteit van APK-keuringen bij APK-keuringsstations te waarborgen voert NMi in opdracht van de overheid steekproeven uit bij de garages.

Get in touch

Italië

Alessandra Bendistinto
T +39 049 9335925
E a.bendistinto@nmi.it