Testen en certificeren

Snelle toelatingen: typekeuren, internationale markttoegang, certificering van kwaliteitssystemen, keuren.

Testen en certificeren

De Nederlandse politie zet verschillende meetinstrumenten in om de openbare orde te handhaven. Omdat de uitslag van deze metingen gebruikt wordt als juridische bewijslast, moeten ze voldoen aan de eisen zoals vermeld in de verschillende wetgevingsdocumenten. Ook APK-meetmiddelen en taxameters voor het afrekenen van taxiritten mogen in Nederland alleen worden gebruikt als ze voldoen aan eisen in de wetgeving. Voor markttoegang buiten Nederland, zorgt de wereldwijde reputatie van NMi voor een hoge bekendheid en daarmee acceptatie van NMi-rapporten. In veel gevallen kunnen we uw meetinstrumenten testen tegen MID-regelgeving, EN-normen of OIML-aanbevelingen.

Efficiënt testen

Een snelle markttoegang is voor u essentieel om goede deals te kunnen sluiten. Dankzij efficiënte testprocedures, uitgebreide, up-to-date testfaciliteiten en ons ervaren team van testengineers leveren wij u snelle doorlooptijden. Heeft u aanvullende (klant)eisen? Dan nemen we die direct op in het testplan, waardoor u uw product zo snel mogelijk op de markt kunt aanbieden. Zo kan bijvoorbeeld uw Boord Computer Taxi direct worden meegetest met uw taxameter.

Ons trajectcontrolesysteem was dankzij de expertise van NMi snel voorzien van certificering

Let op: Het Type Examination Certificate is de eerste stap naar markttoegang. Om uw meetinstrument op de Europese markt te brengen moeten de geproduceerde instrumenten nog een eerste keuring ondergaan.

Deelcertificaten

Als leverancier van onderdelen van meetinstrumenten, zoals fotocamera’s voor snelheidsmeters, afzuigeenheden voor nul-emissie of krachtopnemers (load cells) voor remtestbanken, kunt u de waarde van uw product verhogen door ze te leveren inclusief certificaat. Indien gewenst ontvangt u voor elke module een apart testcertificaat.

Ontwikkeling eisen en wetgeving

NMi neemt actief deel aan nationale werkgroepen en heeft contact met in de branche bekende organisaties zoals RAI, Bovag, RDW, LPTV en CJIB. Internationaal nemen we deel aan werkgroepen zoals Welmec, OIML en diverse normcommissies. Daardoor zijn we uitermate goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van eisen en wetgevingen. NMi wordt dan ook vaak betrokken bij het opstellen van nieuwe normen voor innovatieve meetmethodes. We kunnen u informeren over ontwikkelingen van eisen die in het komende jaar van kracht worden en daar nu al rekening mee houden in het testplan, waardoor u een toekomstbestendig product op de markt brengt.

Regelgeving en Offerte

Get in touch

Italië

Alessandra Bendistinto
T +39 049 9335925
E a.bendistinto@nmi.it

Wereldwijde markttoegang

Veel buitenlandse instituten en overheden leveren op basis van een NMi-certificaat of NMi-testrapport direct een toelating, zonder opnieuw te testen.

Kennis over en ervaring met geldende eisen en de interpretatie van normen

NMi is al jarenlang actief in certificering van afvulsystemen en loopt voorop in kennis over geldende eisen en normen.

Korte doorlooptijden

Door slimme testplannen bent u verzekerd van de kortste doorlooptijden voor snelle markttoegang van uw product.