Keuringsmedewerker taxameters

Gaat u aan de slag als meettechnicus bij een fabrikant van taxameters of als Erkende Keurder van taxameters? Om een meetinstrument te kunnen keuren is het belangrijk om goede kennis te hebben van de Metrologiewet en te beschikken over de praktische vaardigheden die nodig zijn om een keuring uit te voeren. Na deze 1-daagse training kunt u een afgewogen beslissing nemen of een bepaald meetinstrument voldoet aan de daarvoor gestelde eisen.

Inhoud “Keuringsmedewerker taxameters”

Tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan bod:

 Metrologiewet en onderliggende regelingen

 Kwaliteitssysteem

 De audit door de Notified Body

 Normenkader

 Vóór het keuren

 Meetprincipes en hun eigenschappen

 Uitvoeren van proeven

 Na het keuren

Overzicht

Duur: 1 dag
Niveau: MBO met basiskennis metrologie
Taal: Nederlands
Max. inschrijvingen: 12
Min. inschrijvingen: 6
Investering: €695 per persoon, exclusief btw, inclusief trainingsdocumentatie, lunch en verversingen.
Let op:

Houdt u er rekening mee dat u door het volgen van de training nog niet erkend bent als Erkende Keurder. Hiervoor dient de aspirant Erkende Keurder een aanvraag te doen conform artikel 11 uit de Metrologiewet.

Registreer je nu voor deze training!
Ron Troost

Ron Troost

Manager Verifications & Calibrations, Worldwide,Netherlands

15 years of experience within NMi. Knowledge of MOT equipment, police enforcement measuring instruments and weighing instruments. Responsible for verification of all measuring equipment in the Netherlands and calibration of Force measuring machines and load cells. Member of the Dutch RAI organization.