Nederland frist e-teken wetgeving op

De hoeveelheid product in voorverpakkingen met een e-teken moet in heel Europa aan dezelfde eisen voldoen. Het toezicht is overal even streng en ook de werkwijze van verpakkers is gelijk. Daarmee creëert het e-teken een eerlijk speelveld voor verpakkers in heel Europa. De eisen zijn afkomstig uit Europese regelgeving van 1975, die in alle Europese landen in de nationale wetgeving is ingevoerd.

In Nederland gebeurde dit in 1980 in het ‘Hoeveelheidsaanduidingenbesluit’, een onderdeel van de Warenwet. In de loop der jaren zijn er allerlei Nederlandse en Europese etiketteringseisen aan dit besluit toegevoegd en weer verwijderd, waardoor deze wet aan een opfrisbeurt toe was. Dat heeft geleid tot het ‘Warenwetbesluit Hoeveelheden Voorverpakkingen’ dat per 1 januari 2015 in is gegaan.

Het besluit en bijbehorende bepalingen regelen:

  • de toleranties voor de hoeveelheid product in e-voorverpakkingen;
  • etiketteringeisen;
  • dat het e-teken mag worden gebruikt na:

– erkenning van de kwaliteitsprocedures van een Nederlandse verpakker of importeur die betrekking hebben op de hoeveelheid product in de verpakking, of na:
– goedkeuring van het bewijs dat een importeur gebruikt om te beoordelen of geïmporteerde e-voorverpakkingen voldoen aan de eisen;

  • dat NMi de aanvragen tot erkenning of goedkeuring behandelt en advies uit brengt aan NVWA;
  • dat de voorlopige erkenning maximaal 6 maanden geldig is;
  • dat de hoeveelheid product in voorverpakkingen zónder e-teken minstens gelijk moet zijn aan de nominale hoeveelheid.

 

Jeroen Rommerts

Jeroen Rommerts

Senior Product Manager, Netherlands

Expert in het garanderen van de metrologische kwaliteit van meetinstrumenten in productieprocessen, verificatieprocedures en kwaliteitssystemen. Lid van OIML TC6 (voorverpakkingen), WELMEC WG6 (voorverpakkingen).

@JRommertsNMi Wettelijke kalibratie bestaat niet. #e-teken #nmi https://t.co/Sdf3IEBEsD