Nieuwe versie EN1359 norm voor balgenmeters

Er komt binnenkort een nieuwe versie van de EN1359 uit, de Europese norm voor balgenmeters. Diverse fabrikanten hebben ons benaderd met de vraag wat dit voor hen gaat betekenen. We zetten de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de huidige versie voor u op een rij:

  1. Er is een versnelde duurtest –accelerated endurability testing – aan het testprogramma voor balgenmeters toegevoegd. Tot op heden schreef de EN1359 norm een duurtest met gas van 5000 uur voor, ofwel 7 maanden. Gedurende die tijdsspanne werd er in ons laboratorium continu gas met hoge flow (Qmax) door een balgenmeter geleid, en bekeken onze test engineers of de meter intussen goed bleef functioneren. Voor meters tot 10 m3/h is deze duurtest in de nieuwe versie van de norm vervangen door een realistischer, tijdbesparend alternatief van 2000 uur – 3 maanden. Er zal nu bij verschillende flow rates worden getest. Dit komt beter overeen met het werkelijke gebruik van de balgenmeter, omdat er dan immers op diverse momenten meer of minder gas door de meter heen stroomt. Omdat balgenmeters door de variabele gasflow tijdens het testen meer te verduren krijgen, kan de test voortaan korter duren. NMi heeft geïnvesteerd in een nieuwe duurtest-installatie zodat we deze kunnen aanbieden aan onze klanten zodra de gewijzigde norm van kracht wordt.
  2. Temperatuurtesten worden voortaan over het hele flowbereik uitgevoerd. Volgens de nieuwe norm dienen deze namelijk ook bij Qmin te worden uitgevoerd.

Naast deze aanpassingen verandert er nog een aantal andere details. Bovenstaande twee punten zijn echter de twee meest in het oog springende punten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Henri Schouten: hschouten@nmi.nl

Henri Schouten

Henri Schouten

Business Development Manager Utilities, Worldwide,Netherlands

Expert op het gebied van alle utility meters (electriciteit/ gas/ water/ warmte). Lid/ voorzitter van diverse IEC, CENELEC, OIML en WELMEC groepen. Voorzitter van de Nederlandse spiegelgroep NEC13. Een van de auteurs van de OIML R 137 aanbeveling.