Nieuwe Nederlandse wetgeving rond tank niveau en HTG meting

In Nederland gelden er nationale richtlijnen op het gebied van techniek en metrologie voor tank niveau meetapparatuur, hydrostatic tank gauging (HTG) instrumenten, CNG pompen, waterstof pompen, discontinue meetwerktuigen en opslagtanks. Deze meetinstrumenten zijn niet in de Measurement Instruments Directive (MID) opgenomen en vallen daarom onder nationale wetgeving. Naar verwachting zal de nieuwe wetgeving in oktober 2016 van kracht worden.

Door een gebrek aan geharmoniseerde standaarden zijn er grote verschillen in doorlooptijden binnen Europa, variƫrend van 6 maanden tot 2 jaar. Tot op heden moeten fabrikanten die hun HTG meetmiddelen in Nederland willen verkopen ontheffing bij het Ministerie van Economische Zaken aanvragen. Onder de nieuwe wetgeving is dit niet langer noodzakelijk. Fabrikanten kunnen nu een reguliere toelating bij NMi krijgen, wat het goedkeuringsproces aanzienlijk zal verkorten.

Meer info? Stuur een email aan Erik van de Graaf: evdgraaf@nmi.nl

Erik van de Graaf

Erik van de Graaf

Account Manager Oil and Gas, Worldwide,Netherlands

10 jaar sales ervaring waarvan 6 jaar in de Olie & Gas industrie. Klanten zo effectief mogelijk met hun meetvraagstukken helpen en op een integere manier een lange termijn relatie met hen opbouwen is wat me drijft.