NMi ontvangt China

September 2013 was een bijzondere maand voor NMi, omdat we de eer hadden diverse Chinese delegaties te ontvangen. Ons streven is de hoogtse acceptatiegraad voor testrapporten van meetinstrumenten te garanderen.  Om dit doel te bereiken heeft NMi door de jaren heen een hechte vriendschapsband met verschillende Chinese metrologische organisaties en belanghebbenden opgebouwd, die gebaseerd is op openheid en professionaliteit.

NMi Certin was in 1999 de eerste aangewezen instantie (notified body) die een nauwe samenwerking aanging met China’s hoogste metrologische overheidsorgaan, AQSIQ (Administration of Quality, Supervision, Inspection and Quarantine). Er werden afspraken vastgelegd in een MRA (Mutual Recognition Agreement) op het gebied van weegschalen. De overeenkomst werd door beide partijen als zeer succesvol ervaren, waardoor er in de jaren daarna meerdere MRA’s volgden voor o.a. gas-, vloeistof- en energiemeters. NMi Certin en AQSIQ spraken daarmee af dat zij op al deze gebieden tegen dezelfde wereldwijd erkende normen zouden testen. Het grote voordeel hiervan is dat fabrikanten in Europa en China hun meetproducten maar één keer te hoeven laten testen, waar dit voorheen in ieder land afzonderlijk moest gebeuren. Zij worden blijvend geholpen dankzij de eenduidige procedures en besparen daarmee tijd en geld. Met de implementatie van de Measuring Instruments Directive in 2006 ontstond een nog grotere, geharmoniseerde Europese markt voor meetinstrumenten.

In de afgelopen 15 jaar heeft het contact tussen diverse Chinese overheidsinstanties, regionale en nationale testlabs en de ‘Chinese Metrology Association’ ervoor gezorgd dat er een goede verstandhouding is opgebouwd tussen de Chinese en Nederlandse belanghebbenden op het gebied van de metrologie. Meest recente hoogtepunt van deze samenwerking was het ondertekenen van de Memorandum of Understanding (MoU) tussen AQSIQ en NMi in mei 2013, in de aanwezigheid van minister van handel Lilianne Ploumen en de Chinese minister Zhi Shuping.

Als vervolg van deze handelsmissie hebben verscheidenene delegaties in september 2013 een bezoek gebracht aan NMi. Belangrijkste punten van gesprek waren de samenwerking op het gebied van wettelijke metrologie, acceptatie van elkaars testrapporten en het uitwisselen van ervaring, expertise en ideeën over testen en certificering. Weeginstrumenten, het meten van energie, gas en vloeistof en EMC tetsen waren eveneens onderwerp van gesprek.

NMi was zeer verheugd de volgende delegaties te ontvangen:

Een delegatie geleid door de heer Song Wei, deputy director-general, Dept. van Metrology, AQSIQ, met afgevaardigden van:

– AQSIQ – National Institute of Metrology – Shandong Institute of Metrology – Tianjin Society for Measurement

Een delegatie geleid door de heer Zhou Cheng, vice-president van SIMT, met afgevaardigden van:

– Shanghai Institute of Metrology and Testing

Een delegatie geleid door de heer Peng Jingue, chief of China Metrology Association’s International Department, met afgevaardigden van:

– Shandong Institute of Metrology
– Shanxi Province Bureau of Quality
– Chongqing Academy of Metrology and Quality Inspection
– Jiangsu Institute of Metrology
– Suzhou Institute of Measurement and Testing Technology
– Ningbo Institute of Measurement and Testing
– Inner Mongolia Institute of Metrology Testing and Research
– Foshan Supervision Testing Center of Quality and Metrology