NMi’s nieuwe Business Development Manager voor de mobiliteitsmarkt: Boy Hendriksen

Boy Hendriksen is sinds eind 2013 werkzaam bij NMi als Business Development Manager voor de mobiliteitsmarkt. U kunt hem ontmoeten van 25 tot en met 28 maart 2014 in Amsterdam tijdens InterTraffic 2014 op stand number 01-416.

Hoe ben je in de markt van mobiliteit terecht gekomen?

‘’Ik werk al lange tijd in deze markt. Ik heb twintig jaar in de transportsector gewerkt aan diverse projecten. Bij de OV chipkaart ben ik lang betrokken geweest, van de aanbesteding tot een deel van de uitrol. Ook heb ik een aantal jaren in het testteam meegedraaid bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu voor het project Rekeningrijden. Ik was daar verantwoordelijk voor het beschrijven van een praktijktest en werkte nauw samen met het RDW (Rijks Dienst voor het Wegverkeer) en het Centraal Justitieel Incassobureau. In het jaar voordat ik naar NMi kwam was ik actief als Business Development Manager voor het Beter Benutten programma.’’

Kun je vertellen wat jouw werkzaamheden inhouden?

‘’Als Business Development Manager ontdek ik kansen en ontwikkelingen. Oorspronkelijk bestaat de mobiliteitsmarkt bij NMi deels uit handhaving (politiemeetmiddelen) en voor het andere deel uit APK meetmiddelen en taxameters. De dienstverlening die NMi rond mobiliteit kan leveren, is echter veel breder. NMi beschikt over diepgaande kennis, waar veel mee gedaan kan worden. Aan mijn vorige projecten en werkzaamheden heb ik veel ervaring en goede connecties overgehouden. Deze neem ik mee in mijn huidige functie, omdat ik ook binnen deze werkvelden mogelijkheden voor NMi zie. Zo kan ik mijn netwerk gebruiken en kansen omzetten in concrete projecten en langlopende relaties.’’

 Wat is jouw visie op de mobiliteitsmarkt?

‘’Belangrijke thema’s op het gebied van mobiliteit zijn veiligheid, milieu en efficiënt gebruik van de infrastructuur. Binnen deze thema’s worden steeds meer intelligente oplossingen ontwikkeld onder de noemer van ITS of Smart Mobility. Deze snel ontwikkelende technologie schroeft de normen op en daarmee moeten steeds meer zaken beoordeeld worden. Door slimme ICT oplossingen bijvoorbeeld, neemt het aantal geautomatiseerd verwerkte overtredingen steeds verder toe. De mobiliteitsmarkt zal zich wat betreft geavanceerde systemen en technologie nog veel verder ontwikkelen, wat veranderingen met zich meebrengt die bijgehouden moeten worden. NMi heeft binnen de bovengenoemde thema’s een aantal wettelijke taken, waardoor de ontwikkelingen in de mobiliteitswereld nauwgezet worden gevolgd. Wij meten apparatuur van sensor tot aan beeldmateriaal en dit gaat komende jaren alleen maar uitgebreider worden. Om apparatuur te certificeren is er een deskundige en onafhankelijke partij nodig. NMi heeft de expertise om de metingen uit te voeren en hierop in te spelen.’’

Welke rol kan NMi in deze toekomst visie spelen?

‘’Zoals ik zei is NMi in de mobiliteitsmarkt werkzaam binnen de volgende drie thema’s: veiligheid, milieu en het efficiënt benutten van infrastructuur. Binnen het thema verkeersveiligheid in het bijzonder, kan NMi vanuit Nederland een grote rol spelen. Nederland is namelijk een van de landen met het laagste aantal verkeersslachtoffers. Wat NMi in Nederland doet wat betreft handhavingsmiddelen is ver uitgewerkt en heel degelijk. Daarom beschikt NMi ook over veel ervaring en deskundigheid op dit gebied. Wat betreft veiligheid kan NMi ook buiten Nederland een grote rol spelen. Veel landen wensen een soortgelijk beleid op het gebied van handhavingsmiddelen en hebben daarin advies nodig. In Maleisië hebben we bijvoorbeeld een adviestraject achter de rug en leveren we nog steeds support. NMi kan voor heel veel landen veel betekenen. We beschikken over mensen met gedegen kennis, juiste apparatuur en de nodige laboratoria om testen te kunnen uitvoeren. Ook hebben wij de ervaring om onze expertise te kunnen overdragen in trainingen en adviestrajecten.’’