Ondersteuning ontwerp en ontwikkeling

Stroomlijn uw productontwikkeling door inzicht in eisen en normen: van tekentafel tot ingebruikname

<p>Ondersteuning ontwerp en ontwikkeling</p>

30% van de EU certificaten uitgegeven door NMi

Ruim 30% van alle afgegeven Europese certificaten voor huishoudelijke kWh-meters en gasmeters is uitgegeven door NMi.

Snelste doorlooptijden

Door slimme testplannen bent u verzekerd van de snelste doorlooptijden. Via ons fast track traject kan uw kWh-meter zelfs al binnen 3 weken gecertificeerd zijn.

Wereldwijde markttoegang

Veel buitenlandse instituten en overheden leveren op basis van een NMi-certificaat of NMi-testrapport direct een toelating, zonder opnieuw te testen.

In verschillende fasen van de productontwikkeling kan NMi u helpen om kostbare, tijdrovende aanpassingen in een later stadium te voorkomen.

Ontwerp en normen

Al in het allereerste stadium van de productontwikkeling kunt u al rekening houden met de geldende eisen voor uw meter. Ontwikkelingskosten kunnen zo worden verlaagd en u komt sneller van ontwerp tot eindproduct conform de eisen. Tijdens de certificering leidt dit tot minder falen en dus minder hertesten.

De juiste interpretatie van normen en wetgevingen vormt een uitdaging op zich. Voor de specialisten van NMi is dit dagelijkse kost. NMi is vertegenwoordigd in verschillende (internationale) commissies, waardoor we precies weten welke ontwikkelingen op termijn te verwachten zijn. We kunnen u nu al informeren over ontwikkelingen van eisen of normen die in het komende jaar van kracht worden. Deze kennis en ervaring is praktisch toepasbaar bij het opstellen van uw ontwerpspecificaties. Bovendien kan NMi als onafhankelijke partij een “design review” uitvoeren om u vooraf al een indruk te geven van de kans van slagen bij certificering.

Pre-test

Bij de ontwikkeling van een prototype is het al mogelijk om een pre-test uit te voeren om mogelijke obstakels of falen van testen in het latere certificeringsproces in een vroeg stadium te kunnen detecteren. Kostbare en tijdrovende aanpassingen kunnen zo worden voorkomen en typekeuring en certificering kunnen door ons team van engineers snel worden afgehandeld. Meer informatie over testen en certificeren vindt u hier.

Zelf keuren

Om de ingebruikname en levering van uw product te versnellen is het mogelijk om zelf de eerste keuring van de meetmiddelen uit te voeren (voor Europa volgens MID Module D). Voor afnemers van meters kan NMi tevens acceptatietests verzorgen door sample tests uit te voeren op de productie.

Marcel Cloo

Marcel Cloo

Team Leader Energy, Netherlands

Geeft leiding aan een team van toegewijde approval experts op het gebied van kWh meters en gas meters. Bewaking van project deadlines.

Marc Schmidt

Marc Schmidt

Approvals Engineer/Lead Assessor, Worldwide,Netherlands

7 jaar ervaring in het toelaten van vloeistofmeetsystemen en delen van meetsystemen. Gespecialiseerd in ultrasone en coriolis meters. Lid van FHI, OIML R81, R117 and R139, WELMEC 10.

Henri Schouten

Henri Schouten

Business Development Manager Utilities, Worldwide,Netherlands

Expert op het gebied van alle utility meters (electriciteit/ gas/ water/ warmte). Lid/ voorzitter van diverse IEC, CENELEC, OIML en WELMEC groepen. Voorzitter van de Nederlandse spiegelgroep NEC13. Een van de auteurs van de OIML R 137 aanbeveling.