Ondersteuning ontwerp en ontwikkeling

Stroomlijn uw productontwikkeling door inzicht in eisen en normen: van tekentafel tot ingebruikname

<p>Ondersteuning ontwerp en ontwikkeling</p>

Onafhankelijke blik op uw specificaties

Als onafhankelijke partij kan NMi op een neutrale manier specificaties opstellen en uw specificaties beoordelen.

Inzicht in nieuwe ontwikkelingen op het gebied van wetgeving en normen

NMi neemt actief deel in belangrijke (internationale) normerende organisaties zoals IEC, EN, Cenelec, Welmec en OIML en is zo als eerste op de hoogte.

Slimme meters vragen om toekomstbestendige certificering

NMi is al jarenlang marktleider in certificering van nutsmeters en loopt daardoor voorop in kennis over geldende eisen en normen.

Met de ontwikkeling van de smart meter is een nieuwe dimensie toegevoegd aan het juist meten en afrekenen met kWh- en gasmeters: smart meter communicatie. In het toelatingsproces zullen in de toekomst ook eisen worden gesteld aan de werking van deze communicatie. Afnemers van kWh- en gasmeters stellen op dit moment al specifieke eisen in aanvulling op de geldende regelgeving.

Smart meter communicatie

Bij het typekeuren van smart meters neemt NMi op dit moment aanvullende eisen al voor u op in het testplan. Op het gebied van smart meter communicatie kan de hardware worden getest, waarbij wordt gekeken hoe de communicatie werkt en of er daadwerkelijk een verbinding tot stand komt. Tevens wordt de beveiliging van de data getoetst volgens Welmec guide 7.2.

Aanvullende tests

Naast de standaard testprocedure integreert NMi indien gewenst aanvullende tests in het testplan die volgen uit OIML-aanbevelingen, EN- en IEC-normen, of klantspecifieke eisen. Voor communicatie kunnen dit bijvoorbeeld Power Line Communication (PLC) en Zigbee communicatie zijn. Een waardevolle aanvulling voor uw afnemers! Een volledig overzicht van de aanvullende tests is te vinden op het aanvraagformulier (kWh-meters / gasmeters).

Marcel Cloo

Marcel Cloo

Team Leader Energy, Netherlands

Geeft leiding aan een team van toegewijde approval experts op het gebied van kWh meters en gas meters. Bewaking van project deadlines.

Marc Schmidt

Marc Schmidt

Approvals Engineer/Lead Assessor, Worldwide,Netherlands

7 jaar ervaring in het toelaten van vloeistofmeetsystemen en delen van meetsystemen. Gespecialiseerd in ultrasone en coriolis meters. Lid van FHI, OIML R81, R117 and R139, WELMEC 10.

Henri Schouten

Henri Schouten

Business Development Manager Utilities, Worldwide,Netherlands

Expert op het gebied van alle utility meters (electriciteit/ gas/ water/ warmte). Lid/ voorzitter van diverse IEC, CENELEC, OIML en WELMEC groepen. Voorzitter van de Nederlandse spiegelgroep NEC13. Een van de auteurs van de OIML R 137 aanbeveling.