Testen en certificeren

Snelle toelatingen: typekeuren, certificeren van kwaliteitssystemen, keuren

Testen en certificeren

30% van de EU certificaten uitgegeven door NMi

Ruim 30% van alle afgegeven Europese certificaten voor huishoudelijke kWh-meters en gasmeters is uitgegeven door NMi.

Snelste doorlooptijden

Door slimme testplannen bent u verzekerd van de snelste doorlooptijden. Via ons fast track traject kan uw kWh-meter zelfs al binnen 3 weken gecertificeerd zijn.

Wereldwijde markttoegang

Veel buitenlandse instituten en overheden leveren op basis van een NMi-certificaat of NMi-testrapport direct een toelating, zonder opnieuw te testen.

Een keuring is een verplichte controle op een meetinstrument waarbij wordt nagegaan of het instrument aan de wettelijke eisen voldoet. De eerste keuring vindt plaats op het moment dat het meetinstrument op de markt komt en in gebruik wordt genomen. Daarna kunnen nog periodieke herkeuringen volgen als dit wettelijk verplicht is, of als de zegels zijn verbroken, bijvoorbeeld na reparaties.

Als onafhankelijk instituut heeft NMi jarenlange ervaring op het gebied van keuren. Daardoor is NMi goed op de hoogte van de nationaal en internationaal geaccepteerde eisen voor verschillende meetmiddelen.

Afnamekeuring

Indien gewenst kan NMi ook uw afnamekeuring (Factory Acceptance Testing, Site Acceptance Testing) uitvoeren voor uw eindgebruiker. Dit kan wereldwijd op elke productielocatie. Vaak verhoogt een onafhankelijke afnamekeuring de acceptatie en het vertrouwen in de kwaliteit van het product bij de eindgebruiker.

Get in touch

Worldwide

Erik Moeskops
T +31 88 636 2308
E emoeskops@nmi.nl

Italië

Alessandra Bendistinto
T +39 049 9335925
E a.bendistinto@nmi.it