Testen en certificeren

Snelle toelatingen: typekeuren, certificeren van kwaliteitssystemen, keuren

Testen en certificeren

Innovatieve oplossingen voor innovatieve producten

NMi zet jarenlange ervaring in voor de ontwikkeling van testprocedures om ook de conformiteit van uw innovatieve meetopstellingen aan te tonen.

Flexibele planning voor snelle markttoegang

Via (deel)onderzoeken bij u op locatie bieden we een efficiënt en flexibel certificeringsproces.

Helder certificeringsproces

Met een helder testplan en conceptcertificaat vooraf is er duidelijkheid over verwachtingen. NMi ontzorgt en leidt u door het complete toelatingsproces.

Certificatie van kwaliteitssysteem

Zowel binnen de Europese als de nationale regelgeving bestaat de mogelijkheid voor producenten van meetmiddelen om zelf de eerste keuring of herkeuring van geproduceerde meters uit te voeren onder een kwaliteitssysteem. Hiermee kunnen zowel tijd als kosten in uw productieproces worden bespaard. Het kwaliteitssysteem moet hiervoor worden gecertificeerd door een Notified Body (MID) of Erkende Instantie (Nationale Metrologiewet). U ontvangt daarna een certificaat waarin de scope en bevoegdheden staan benoemd.

Europese regelgeving: CE Metrology

CE Metrology is het schema voor een beoordeling van het kwaliteitssysteem in verband met de productie en keuring van meetinstrumenten, zoals genoemd in de Europese richtlijn 2004/22/EC (MID). Na certificering volgens dit schema kunt u zelf de keuring van uw producten uitvoeren. NMi is door de overheid aangemeld als instelling (Notified Body) voor het uitvoeren van typeonderzoek, keuringen en kwaliteitsborging en beschikt over alle faciliteiten en expertise om uw product en productieproces te beoordelen volgens de wettelijke voorschriften.

Nederlandse regelgeving: NL Metrology

NL Metrology is het schema voor een beoordeling van het kwaliteitssysteem voor het (her)keuren van meetmiddelen tegen de Nederlandse regelgeving. Dit is van toepassing op in het veld geplaatste meetinstrumenten zoals genoemd in de Metrologiewet. Na goedkeuring van het managementsysteem mag de certificaathouder werkzaamheden uitvoeren als zogenoemd Erkende Keurder.

Audit door gekwalificeerde lead assessor

De audit voor de beoordeling van uw kwaliteitssysteem wordt uitgevoerd onder leiding van een gediplomeerde lead assessor (IRCA erkend). Afhankelijk van het werkveld worden in het beoordelingsteam specialisten ingezet die de vakinhoudelijke beoordeling van uw metrologische processen uitvoeren. Meer specifieke informatie kunt u terugvinden in het certificatiereglement van NMi Certification. Hierin is de methode voor certificering vastgelegd om op een objectieve en onafhankelijke wijze tot een certificatiebesluit te komen. Na afloop van de audit ontvangt u een auditrapport en een certificaat.

Get in touch

Worldwide

Erik Moeskops
T +31 88 636 2308
E emoeskops@nmi.nl

Italië

Alessandra Bendistinto
T +39 049 9335925
E a.bendistinto@nmi.it