OIML R117 ‘liquids other than water’ stemming: een historisch moment

Op 8, 9 en 10 april 2014 vond in Chicago de stemming voor de OIML R117 norm ‘Liquids Other Than Water’ plaats. Marc Schmidt, Approvals Expert voor NMi, was erbij en bracht een stem uit namens Nederland, België en Canada.

Je bent bijzonder enthousiast over het verloop van deze vergadering. Kun je uitleggen waarom?
“Het was een enorm nuttige bijeenkomst, de meest vruchtbare zelfs van de afgelopen jaren. Het is namelijk nog nooit gebeurd dat er zoveel landen vertegenwoordigd waren op een OIML vergadering en dat er op diezelfde vergadering ter plekke een nieuw document is gegenereerd én goedgekeurd. Normaal gaan daar maanden over heen. Dit proces hebben we nu in een week gedaan. We hebben het maximale bereikt wat we konden bereiken.”

Zijn er veel winstpunten behaald?
“Jazeker. Mijn insteek bij de onderhandelingen was het harmoniseren van de R117 met de R137 voor gasmeters en de R139 voor CNG en hydrogen. Als deze documenten hetzelfde zijn, maakt dat vergelijken en beoordelen voor alle partijen namelijk een stuk eenvoudiger. Ook hoeven er dan geen aparte verslagen in verschillende formats worden geschreven voor exact dezelfde apparatuur. Minder papierwerk scheelt voor de klant in kosten en maakt het certificeringproces sneller. Belangrijk is ook dat het zogenaamde R117-3 format er nu is, waar we met elkaar tijdens de meeting enorm hard aan hebben gewerkt. Hierdoor kunnen na de officiële publicatie van de R117 OIML Certificates of Conformity (COC’s) worden gepubliceerd. Een COC is kort gezegd een samenvatting uit de OIML testrapporten van wat er is goedgekeurd, die wordt gepubliceerd op de OIML website. Tot op heden konden deze alleen worden uitgegeven voor benzinepompen. Dankzij het test rapport format in streep 3 is het publiceren van COC’s straks ook mogelijk voor andere meetsystemen die in R117-2 staan beschreven. Maar ook voor bepaalde onderdelen van meetsystemen. Een winstpunt voor alle industriële klanten, omdat COC’s in veel meer landen als certificaat worden geaccepteerd dan alleen een OIML testrapport. Dat zorgt ervoor dat fabrikanten hun producten nog makkelijker in andere landen geaccepteerd kunnen krijgen.”

In totaal hebben dus 24 landen de wijzigingen aan de R117 goedgekeurd wat een geweldig resultaat is!

Hoe kon het nu zo snel gaan?
“Omdat het vernieuwen van de R117 al een jaar of vijf voortsleept, en het hoog tijd is dat het wordt afgerond, was er de grote wens om ter plekke een akkoord te bereiken en dit officieel te maken door een stemming. Daarom is de Amerikaan Ralph Richter, die namens de Verenigde Staten het co-secretariaat leidt, achter de schermen heel hard aan het lobbyen geweest om zoveel mogelijk van de 26 stemgerechtigde landen aanwezig te laten zijn. Uiteindelijk waren er in Chicago 12 landen aanwezig en nog eens 12 landen hadden een machtiging gegeven. In totaal hebben dus 24 landen de wijzigingen aan de R117 goedgekeurd wat een geweldig resultaat is!”

Tegen welke deadline keken jullie aan?
“We zaten met de deadline van 1 mei 2014. Als we deze datum zouden halen, kan het document nog dit jaar officieel gemaakt kunnen worden. In november 2014 vindt namelijk in Nieuw Zeeland een CIML meeting plaats waar over dit soort documenten wordt gestemd. De CIML meeting is de vergadering van de OIML, die uiteindelijke goedkeuring voor alle OIML documenten geeft. Om daar een geheel herziene R117 stemklaar te hebben, moest dit document voor 1 mei 2014 als ‘preliminary balad’ gepubliceerd worden op de OIML website. Vanaf dat moment zijn er drie maanden ingegaan tijdens welke de laatste commentaren gegeven kunnen worden. Daarna sluit die termijn en als iedereen dan heeft voor gestemd, wordt het document op 1 augustus 2014 gepubliceerd als final draft. Weer drie maanden later, op 1 november, stemt de CIML in Nieuw Zeeland erover.“

Waarom steeds die termijnen van drie maanden?
“Landen als Japan en China moeten het zojuist herziene R117 document eerst in zijn geheel vertalen voor het naar hun technische experts kan die er vervolgens commentaar op kunnen geven. Hun reacties moeten weer worden terugvertaald voor ze kunnen worden ingediend bij het secretariaat. Die vertaalslag kost tijd, vandaar de intervallen van drie maanden. Veel sneller is dus ook niet mogelijk. In veel landen spreken de technisch experts toch nog alleen de eigen taal.”

Waarom stemde jij voor drie landen?
“Ik had naast de Nederlandse stem ook de proxy voor België en Canada, zoals dat in OIML termen heet. Omdat er veel op het spel stond werd aan alle stemgerechtigde landen vriendelijk maar dringend gevraagd om mee te werken. De boodschap was: ‘Als je niet komt, dan moet je een machtiging aan een ander aanwezig land geven’. In maart was ik in Amerika. De Canadezen waren daar ook aanwezig en het bleek dat zij er niet zouden zijn tijdens de R117 meeting. In de stijl van het Eurovisie songfestival keken zij eerst naar een land dat Engelstalig is en geografisch dichtbij ligt. Precies de reden waarom België haar machtiging aan Nederland gaf. Politiek speelt zeker mee bij een dergelijke gunning. Zo heeft Cuba bijvoorbeeld China gemachtigd. Amerika bleek op het moment dat Canada het vroeg echter al twee machtigingen te hebben, het vastgestelde maximum. Dus wendde Canada zich tot mij en zo werd ook hun stem aan mij toevertrouwd.”

Die politieke belangen voel je dus wel degelijk?
“Absoluut. Het stemmen heeft veel voeten in de aarde en het vergt veel tijd om alle formaliteiten op een rijtje te krijgen. Maar uiteindelijk ging alles dus goed, ik ben heel erg tevreden.”

Hoe zag de agenda er verder inhoudelijk uit?
“We hebben zowel de R117-2 als de R117-3 van de R117 norm bediscussieerd. R117-1 zijn de eisen die aan de apparatuur worden gesteld (de requirements), R117-2 zijn de test procedures (de testing procedures) en R117-3 is wat en hoe het wordt gerapporteerd (het test report format). R117-1 is er sinds 2007. Hierin is al een deel van de testprocedures omschreven. Dit deel gaat er t.z.t. uit en wordt vervangen door wat er nu in de R117-2 staat. R117-2 bevat een aantal hoofdstukken waarin testen worden beschreven voor componenten. Ook zijn er hoofdstukken waarbij testen worden beschreven voor gehele meetsystemen. Sinds de laatste keer dat de R117 is gepubliceerd, dat was op 21 december 2013, zijn hier ongeveer 300 commentaren op gekomen. De helft van de reacties was van technische aard, de andere helft editorial. Alle technische vragen en commentaren hebben we zoveel mogelijk geprobeerd te adresseren tijdens de meeting in Chicago.”

Welk advies aan fabrikanten vloeit voort uit de herziene R117 norm?
Als issuing authority voor OIML adviseert NMi fabrikanten ten zeerste om vanaf heden de R117-2 te volgen. Het is formeel nog toegestaan om de testprocedures uit R117-1 te kiezen. Als het nieuwe R117 document op 1 november 2014 echter wordt goedgekeurd, wordt het onmiddellijk in revisie genomen en geldt vanaf dat moment wat er in de R117-2 staat. Er zal nog wel een overgangstermijn van rond de twee jaar worden aangehouden maar het is goedkoper en praktischer om nu al de nieuwe R117-2 aan te houden.”

Hebt u naar aanleiding van dit interview vragen of wilt u meer informatie over OIML R117? Stuur dan een email naar nmi@nmi.nl