Ondersteuning ontwerp en ontwikkeling

<p>Ondersteuning ontwerp en ontwikkeling</p>

Innovatieve certificering van complexe meetsystemen

NMi ontwikkelt testprocedures voor innovatieve meetsystemen om bewijs van conformiteit te leveren voor certificering.

Kennis van en ervaring met geldende eisen en de interpretatie van normen

NMi is al jarenlang marktleider in certificering van flow meters en flow meetsystemen en loopt daardoor voorop in kennis over geldende eisen en normen.

Onafhankelijke blik op uw specificaties

Als onafhankelijke partij kan NMi op een neutrale manier specificaties opstellen en uw specificaties beoordelen.

De eisen op het gebied van milieu, gericht op het minimaliseren van de uitstoot en verontreinigingen, nemen toe. Als u emissies veroorzaakt, dient u hiervoor een vergunning emissierechten aan te vragen. De eisen waaraan u moet voldoen zijn terug te vinden in de Europese richtlijn 2003/87/EC.

Berekening uitstoot

Een belangrijk onderdeel van de vergunningsaanvraag is de berekening van de uitstoot inclusief de maximale meetonzekerheid. Dit wordt berekend aan de hand van alle producten die binnen komen ten opzichte van wat er weer uit gaat. Als onderdeel van uw proces voert u vaak al verschillende metingen uit die als basis kunnen dienen voor de emissieberekeningen. Aan de hand van beschikbare documenten, kalibratiecertificaten en eventueel een site-visit, kan NMi als onafhankelijke partij de berekeningen voor u opstellen, waardoor de vergunningsaanvraag aanzienlijk wordt versneld.

Verlenen vergunning emissierechten

In Nederland wordt de vergunning emissierechten uitgegeven door de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa). Dankzij onze kennis van de norm aangaande het meetbaar maken van de uitstoot, zijn wij volledig op de hoogte van de eisen waaraan u moet voldoen. Zo bent u verzekerd van een snel proces en een snelle vergunning. Inmiddels hebben wij al voor verschillende partijen de berekeningen en voorbereidingen voor een aanvraag uitgevoerd.

Wim Volmer

Wim Volmer

Business Development Manager Oil & Gas , Netherlands

Expert op het gebied van vloeistof- en gasmetingen en alle aspecten die hiermee samenhangen. Lid van diverse OIML en Welmec werkgroepen, 'WIB Field Instruments' en het 'NEN Flow Committee'.

Marc Schmidt

Marc Schmidt

Approvals Engineer/Lead Assessor, Worldwide,Netherlands

7 jaar ervaring in het toelaten van vloeistofmeetsystemen en delen van meetsystemen. Gespecialiseerd in ultrasone en coriolis meters. Lid van FHI, OIML R81, R117 and R139, WELMEC 10.