Ondersteuning ontwerp en ontwikkeling

<p>Ondersteuning ontwerp en ontwikkeling</p>

Innovatieve certificering van complexe meetsystemen

NMi ontwikkelt testprocedures voor innovatieve meetsystemen om bewijs van conformiteit te leveren voor certificering.

Kennis van en ervaring met geldende eisen en de interpretatie van normen

NMi is al jarenlang marktleider in certificering van flow meters en flow meetsystemen en loopt daardoor voorop in kennis over geldende eisen en normen.

Onafhankelijke blik op uw specificaties

Als onafhankelijke partij kan NMi op een neutrale manier specificaties opstellen en uw specificaties beoordelen.

Het afrekenen van uw producten gebeurt op basis van meetgegevens. Nauwkeurige meetgegevens zijn dan ook van groot belang, niet alleen bij de ingebruikname, maar gedurende de complete levenscyclus van uw installatie (life cycle management). De focus ligt daarbij vaak op de meetonzekerheid van de meter, terwijl de installatie als geheel invloed heeft op de performance. Hoe organiseert u het metrologische ‘life cycle management’ van uw complete meetinstallatie?

Hoeveel vertrouwen heeft u na 5 jaar nog in uw meetsysteem?

Tender- en opbouwfase

Voor het upgraden of nieuw bouwen van een installatie wordt vaak een tender uitgeschreven, waarin metrologische aspecten als onderdeel worden opgenomen. In de design-, constructie- en commissioningfases gaan vervolgens verschillende bedrijven aan de slag die, soms door druk op kostenbeheersing, bij het maken van keuzes met name naar de aanschafkosten kijken. Echter, de kosten voor aanpassingen door ondoordachte en kortetermijn-oplossingen kunnen hoog oplopen (zie afbeelding).

Het bouwen van een zo nauwkeurig mogelijke meetinstallatie kent vele facetten. De mate van nauwkeurigheid betaalt zich altijd terug als u door betere metingen meer invloed heeft op uw processen of facturaties. Voorbeelden van kostenposten die kunnen ontstaan door fouten zijn: te grote meters die onmogelijk kunnen worden gekalibreerd waardoor de meetonzekerheid oploopt, niet-optimale meetprincipes en het ontbreken van proverconnecties en reserveonderdelen. Heldere specificaties voor de tender kunnen al veel leed voorkomen. Met de specialistische kennis en ervaring en een langetermijn-blik op de installatie als geheel, helpen wij u bij het opstellen van de specificaties. Ook tijdens de opbouw van de installatie, waarbij keuzes voor verschillende componenten moeten worden gemaakt, kan NMi u adviseren en trainen.

Onderhoud = Return on Investment

Wilt u inzicht in de performance van uw installatie en de meetonzekerheid verlagen? NMi helpt u de totale meetonzekerheid in kaart te brengen en mogelijke verbeterpunten te inventariseren. Denk bijvoorbeeld aan het stromingsprofiel als gevolg van de pijpleidingen, druk, pulsaties en niet te vergeten: menselijke fouten. Door een goede analyse van de installatie kunnen de verschillende effecten worden berekend. Met deze informatie in handen kan de installatie worden geoptimaliseerd. Een onderhoudsplan maakt daar zeker ook deel van uit.

Wanneer is het moment dat de performance van uw meetsysteem niet meer voldoet?

Lifecycle

Uitgaande van een doorzet van 500.000 m3 (6″ batching), een prijs van 20 cent/liter en een toename van de meetonzekerheid met 0,01% per jaar, lopen de kosten flink op.

 

Wim Volmer

Wim Volmer

Business Development Manager Oil & Gas , Netherlands

Expert op het gebied van vloeistof- en gasmetingen en alle aspecten die hiermee samenhangen. Lid van diverse OIML en Welmec werkgroepen, 'WIB Field Instruments' en het 'NEN Flow Committee'.

Marc Schmidt

Marc Schmidt

Approvals Engineer/Lead Assessor, Worldwide,Netherlands

7 jaar ervaring in het toelaten van vloeistofmeetsystemen en delen van meetsystemen. Gespecialiseerd in ultrasone en coriolis meters. Lid van FHI, OIML R81, R117 and R139, WELMEC 10.