Ondersteuning ontwerp en ontwikkeling

<p>Ondersteuning ontwerp en ontwikkeling</p>

Innovatieve certificering van complexe meetsystemen

NMi ontwikkelt testprocedures voor innovatieve meetsystemen om bewijs van conformiteit te leveren voor certificering.

Kennis van en ervaring met geldende eisen en de interpretatie van normen

NMi is al jarenlang marktleider in certificering van flow meters en flow meetsystemen en loopt daardoor voorop in kennis over geldende eisen en normen.

Onafhankelijke blik op uw specificaties

Als onafhankelijke partij kan NMi op een neutrale manier specificaties opstellen en uw specificaties beoordelen.

Meetonzekerheid in complexe installaties

Nauwkeurige metingen zijn van groot belang voor uw afnemer. Al in een vroeg stadium van het productontwerp kan worden berekend of u de specificaties kunt waarmaken. Maar ook voor complexe meetopstellingen vindt NMi een manier om uw meetsysteem te certificeren, zodat u andere partijen kunt laten zien dat uw meting deugt.

Het kan voorkomen dat uw leverancier of afnemer meent dat de opgegeven meetgegevens niet kloppen. Zeker bij complexe (niet ideale) meetopstellingen kunnen discussies hierover hoog oplopen doordat de tegenpartij tot andere meetresultaten komt. Als onafhankelijke derde partij kan NMi hierover uitsluitsel geven of bemiddelen om tot een voor beide partijen acceptabele oplossing te komen.

Dankzij de ruime ervaring van onze specialisten en de diepgaande kennis over de mogelijkheden en onmogelijkheden binnen de van toepassing zijnde regelgevingen, kan NMi tot een oplossing komen om uw meetsysteem te certificeren. Zo deden we dat onder andere voor de bunkering van zeeschepen.

De niet-gangbare, lastige procescondities doorstonden glansrijk de tests, wat leidde tot baanbrekende certificering.

Meetonzekerheid in context

Naast de meetonzekerheid van het meetinstrument of -installatie zelf, zijn er talloze contextafhankelijke aspecten die effect hebben op de nauwkeurigheid van de meting. Al deze factoren dienen te worden meegenomen in de berekening, waardoor het totale budget van de meetonzekerheid flink kan oplopen. Door de verschillende factoren in kaart te brengen en de mogelijkheden tot verbetering te bepalen, kunt u uw meetsysteem optimaliseren en de meetonzekerheid verbeteren.

Wim Volmer

Wim Volmer

Business Development Manager Oil & Gas , Netherlands

Expert op het gebied van vloeistof- en gasmetingen en alle aspecten die hiermee samenhangen. Lid van diverse OIML en Welmec werkgroepen, 'WIB Field Instruments' en het 'NEN Flow Committee'.

Marc Schmidt

Marc Schmidt

Approvals Engineer/Lead Assessor, Worldwide,Netherlands

7 jaar ervaring in het toelaten van vloeistofmeetsystemen en delen van meetsystemen. Gespecialiseerd in ultrasone en coriolis meters. Lid van FHI, OIML R81, R117 and R139, WELMEC 10.