Ondersteuning ontwerp en ontwikkeling

<p>Ondersteuning ontwerp en ontwikkeling</p>

Innovatieve certificering van complexe meetsystemen

NMi ontwikkelt testprocedures voor innovatieve meetsystemen om bewijs van conformiteit te leveren voor certificering.

Kennis van en ervaring met geldende eisen en de interpretatie van normen

NMi is al jarenlang marktleider in certificering van flow meters en flow meetsystemen en loopt daardoor voorop in kennis over geldende eisen en normen.

Onafhankelijke blik op uw specificaties

Als onafhankelijke partij kan NMi op een neutrale manier specificaties opstellen en uw specificaties beoordelen.

In verschillende fasen van de productontwikkeling kan NMi u helpen om kostbare, tijdrovende aanpassingen in een later stadium te voorkomen.

Ontwerp en normen

Al in het allereerste stadium van de productontwikkeling kunt u rekening houden met de geldende eisen voor uw meter, meetsysteem of elektronica. Ontwikkelingskosten kunnen zo worden verlaagd en u komt sneller van ontwerp tot eindproduct conform de eisen. Tijdens de certificering leidt dit tot minder falen en dus minder hertesten.

De juiste interpretatie van normen en wetgevingen vormt een uitdaging op zich. Voor de specialisten van NMi is dit dagelijkse kost. NMi is vertegenwoordigd in verschillende internationale commissies, waardoor we precies weten welke ontwikkelingen op termijn te verwachten zijn. We kunnen u nu al informeren over ontwikkelingen van eisen of normen die in het komende jaar van kracht worden. Deze kennis en ervaring is praktisch toepasbaar bij het opstellen van uw ontwerpspecificaties. Bovendien kan NMi als onafhankelijke partij een “design review” uitvoeren om u vooraf al een indruk te geven van de kans van slagen bij certificering en de meetonzekerheid.

Berekening meetonzekerheid

De meetonzekerheid van uw meetsysteem is een belangrijke specificatie voor uw afnemers. Al in de ontwerpfase kan NMi de meetonzekerheid voor u berekenen, zodat er in een vroeg stadium duidelijkheid is of u met het ontwerp de (klant)specificaties kunt realiseren. Zo voorkomt u dat er kostbare en tijdrovende aanpassingen moeten worden gemaakt na installatie in het veld, of tijdens het certificeringsproces.

Pre-tests en pre-audits

Bij de ontwikkeling van een prototype van uw product of systeem is het mogelijk om een pre-test of pre-audit uit te voeren om mogelijke obstakels of falen van testen in het latere certificeringsproces in een vroeg stadium te kunnen detecteren. Kostbare en tijdrovende aanpassingen kunnen zo worden voorkomen. Bovendien kunnen typekeuring en certificering snel worden afgehandeld door ons team van engineers. Meer informatie over testen en certificeren vindt u hier.

Zelf keuren

Om de ingebruikname en levering van uw product te versnellen is het mogelijk om zelf de eerste keuring van de meetsystemen uit te voeren (voor Europa volgens MID Module D). Voor afnemers van meters of meetsystemen kan NMi tevens acceptatietests verzorgen door sample tests uit te voeren op de productie.

Deelcertificaten

Als producent van onderdelen, zoals meters, flow computers of gaschromatografen, kunt u de waarde van uw product verhogen door ze te leveren inclusief certificaat. NMi heeft een systeem ontwikkeld waardoor u zelf al een deelkeuring kunt uitvoeren. Lees hier meer over deelcertificaten.

Wim Volmer

Wim Volmer

Business Development Manager Oil & Gas , Netherlands

Expert op het gebied van vloeistof- en gasmetingen en alle aspecten die hiermee samenhangen. Lid van diverse OIML en Welmec werkgroepen, 'WIB Field Instruments' en het 'NEN Flow Committee'.

Marc Schmidt

Marc Schmidt

Approvals Engineer/Lead Assessor, Worldwide,Netherlands

7 jaar ervaring in het toelaten van vloeistofmeetsystemen en delen van meetsystemen. Gespecialiseerd in ultrasone en coriolis meters. Lid van FHI, OIML R81, R117 and R139, WELMEC 10.