Testing and certification

Testing and certification

NMi loopt samen met u voorop

NMi certificeert innovaties: onder andere de eerste Coriolos-meter, de eerste ultrasone meter, de eerste LNG-dispenser en het eerste bunkeringsysteem.

Ruim 40% van de MID-certificaten uitgegeven door NMi

Ook ruim een kwart van de OIML-certificaten voor gasmeters en ruim 40% van de vloeistofmeetinstallaties is uitgegeven door NMi.

Korte doorlooptijden

Door slimme testplannen bent u verzekerd van de kortste doorlooptijden voor snelle markttoegang van uw product.

Een keuring is een verplichte controle op een meetinstrument waarbij wordt nagegaan of het instrument aan de wettelijke eisen voldoet. De eerste keuring vindt plaats op het moment dat het meetinstrument op de markt komt en in gebruik wordt genomen. Daarna kunnen nog periodieke herkeuringen volgen als dit wettelijk verplicht is, of als de zegels zijn verbroken, bijvoorbeeld na reparaties.

Als onafhankelijk instituut heeft NMi jarenlange ervaring op het gebied van keuren. Daardoor is NMi goed op de hoogte van de nationaal en internationaal geaccepteerde eisen voor verschillende meetmiddelen.

Keuren op locatie

Om efficiënt en snel te kunnen keuren komt NMi naar u toe. De (her)keuringen van verschillende onderdelen van uw meetsysteem kunnen we op een efficiënte manier met elkaar combineren. De keuringsspecialist voert ter plaatse de keuring(en) uit, zodat u uw meetinstrument direct weer in gebruik kunt nemen. Indien gewenst leveren wij een keuringscertificaat en een testrapport, met daarin alle resultaten van het onderzoek.

Dampretoursystemen

Dankzij ruim 20 jaar ervaring met het keuren van dampretoursystemen bij benzinepompen kunnen wij uw systeem efficiënt en snel voorzien van de verplichte driejaarlijkse of jaarlijkse (systemen vanaf 2012) herkeuring. Wij zijn volledig op de hoogte van de laatste stand van zaken op wetgevingsgebied en hebben een volledig dekking in Nederland middels regionaal aangestuurde experts.

Afnamekeuring

Indien gewenst voert NMi ook de afnamekeuring (Factory Acceptance Testing, Site Acceptance Testing) uit voor uw eindgebruiker. Dit kan wereldwijd op elke productie- en gebruikerslocatie. Vaak verhoogt een onafhankelijke afnamekeuring de acceptatie en het vertrouwen in de kwaliteit van het product bij de eindgebruiker.

Vraag direct uw keuring aan!

NMi keurt onder andere:

 • Benzinepompen
 • LPG-pompen
 • Dampretoursystemen
 • CNG-installaties
 • Elektronische aanwijsinrichtingen
 • Tankmanagementsystemen
 • Industriële meetinstallaties
 • Cryogene meetinstallaties
 • Hoogtemeters
 • Vloeistofmeters
 • Flow computers
 • Industriële gasmeters
 • Gasmeetinstallaties
 • Balgengasmeters
 • Elektronisch volume herleidingsinstrument (EVHI)

Get in touch

Worldwide

Erik van de Graaf
T +31 88 636 23 47
E evdgraaf@nmi.nl

Nederland

Erik van de Graaf
T +31 88 636 23 47
E evdgraaf@nmi.nl

Italië

Alessandra Bendistinto
T +39 049 9335925
E a.bendistinto@nmi.it