Testen en certificeren

<p>Testen en certificeren</p>

NMi loopt samen met u voorop

NMi certificeert innovaties: onder andere de eerste Coriolos-meter, de eerste ultrasone meter, de eerste LNG-dispenser en het eerste bunkeringsysteem.

Ruim 40% van de MID-certificaten uitgegeven door NMi

Ook ruim een kwart van de OIML-certificaten voor gasmeters en ruim 40% van de vloeistofmeetinstallaties is uitgegeven door NMi.

Korte doorlooptijden

Door slimme testplannen bent u verzekerd van de kortste doorlooptijden voor snelle markttoegang van uw product.

Zowel binnen de Europese als de Nederlandse regelgeving bestaat de mogelijkheid voor producenten van meetmiddelen om zelf de eerste keuring of herkeuring van geproduceerde meters uit te voeren onder een kwaliteitssysteem. Hiermee kunnen zowel tijd als kosten in uw productieproces worden bespaard. Het kwaliteitssysteem moet hiervoor worden gecertificeerd door een Notified Body (MID) of Erkende Instantie (Nationale Metrologiewet), die bij goedkeuring een certificaat afgeeft waarin de scope en bevoegdheden staan benoemd.

Europese regelgeving: CE Metrology

CE Metrology is een schema aan de hand waarvan kwaliteitssystemen worden beoordeeld voor de productie en keuring van meetinstrumenten, zoals genoemd in de Europese richtlijn 2004/22/EC (MID). Na certificering volgens dit schema kunt u zelf de (her)keuring van uw producten uitvoeren. NMi is door de overheid aangemeld als instelling (Notified Body) voor het uitvoeren van typeonderzoek, keuring en systeemonderzoek en beschikt over alle faciliteiten en expertise om uw product en managementsysteem te beoordelen volgens de wettelijke voorschriften.

Het is tevens mogelijk voor leveranciers van componenten van meetsystemen om het kwaliteitssysteem te laten certificeren. Hierdoor kunt u uw producten inclusief deelcertificaat leveren en zo meerwaarde bieden aan uw klant. Lees hier meer over het certificeren van componenten.

Nederlandse regelgeving: NL Metrology

NL Metrology is een schema aan de hand waarvan kwaliteitssystemen worden beoordeeld voor het (her)keuren van meetmiddelen tegen de Nederlandse regelgeving. Dit is van toepassing op in het veld geplaatste meetinstrumenten zoals genoemd in de Metrologiewet, waaronder gasmeters voor licht industriële toepassingen, vloeistofmeetinstallaties, vloeistofhoogtemeters en CNG-meters. Na goedkeuring van het kwaliteitssysteem mag de certificaathouder werkzaamheden uitvoeren als zogenoemd Erkende Keurder.

Audit door gekwalificeerde lead assessor

De audit voor de beoordeling van uw kwaliteitssysteem wordt uitgevoerd onder leiding van een gediplomeerde lead assessor (IRCA erkend). Afhankelijk van het werkveld worden specialisten ingezet die de vakinhoudelijke beoordeling van uw metrologische processen uitvoeren. Meer specifieke informatie kunt u terugvinden in het NMi Certification bestand van NMi Certification. Hierin is de methode vastgelegd aan de hand waarvan NMi werkt en die ervoor zorgt dat certificerinfsbesluiten worden gemaakt op een objectieve en onafhankelijke manier. Na afloop van de audit ontvangt u een auditrapport en een certificaat.

Get in touch

Worldwide

Erik van de Graaf
T +31 88 636 23 47
E evdgraaf@nmi.nl

Nederland

Erik van de Graaf
T +31 88 636 23 47
E evdgraaf@nmi.nl

Italië

Alessandra Bendistinto
T +39 049 9335925
E a.bendistinto@nmi.it