Cursus Vloeistof meetinstallaties en -hoogtemeters

Cursus vloeistof meetinstallaties en-hoogtemeters

De open opfris cursus vloeistof meetinstallaties en -hoogtemeters bevat alle relevante regelgeving voor VMI en VHM. Belangrijke onderdelen zijn de Europese MID-richtlijn, de nationale regelgeving  en de OIML normen.

Deze 1-daagse training is bedoeld voor ontwikkelaars MID module B, meettechnici MID module D en meettechnici erkend keurder. Tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan bod:

Inhoud algemene cursus

  • Nieuwe richtlijn 2014/32/EU (MID): werkingssfeer, essentiële eisen, annex B, annex D, MI-005;
  • Nieuw besluit meetinstrumenten en marktdeelnemers;
  • Nieuwe regelgeving nationaal autonoom geregelde meetinstrumenten;
  • Regeling gebruik en installatie EU meetinstrumenten;
  • Regeling Erkende keurders;
  • Regeling metrologische merktekens.

Inhoud VMI/VHM training

  • Meetprincipes en eigenschappen van vloeistof meetinstallaties en vloeistofhoogtemeters

Vóór het keuren

  • Conformiteit vaststellen, verzegelingen, omstandigheden die een meting beïnvloeden en validatie van standaarden

Uitvoeren van proeven

  • Proeven, goed- en afkeurcriteria, herstelmogelijkheden na afkeur en opnieuw keuren

Na het keuren

  • Verzegelen, aanbrengen van merken en verslaglegging

Overzicht

Duur: 1 dag
Taal: Nederlands
Locatie: NMi Dordrecht
Max. inschrijvingen: 12
Min. inschrijvingen: 6
Investering: €795 per persoon, exclusief btw, inclusief trainingsdocumentatie, lunch en verversingen.

Registreer je nu voor deze training!

Geïnteresseerd?

Neem contact met ons op voor meer informatie over de mogelijkheden. Wij maken graag een passend voorstel dat aansluit bij de behoeften in uw organisatie.

NMi Trainingen
T 078 633 2308
E trainingen@nmi.nl