Cursus Vloeistof meetinstallaties en -hoogtemeters

Cursus vloeistof meetinstallaties en-hoogtemeters

De open opfriscursus vloeistof meetinstallaties en -hoogtemeters bevat alle relevante regelgeving voor VMI en VHM. Belangrijke onderdelen zijn de Europese MID-richtlijn, de nationale regelgeving  en de OIML normen.

Deze 1-daagse training is bedoeld voor ontwikkelaars MID module B, meettechnici MID module D en meettechnici erkend keurder. Tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan bod:

Inhoud algemene cursus

  • Nieuwe richtlijn 2014/32/EU (MID): werkingssfeer, essentiële eisen, annex B, annex D, MI-005;
  • Nieuw besluit meetinstrumenten en marktdeelnemers;
  • Nieuwe regelgeving nationaal autonoom geregelde meetinstrumenten;
  • Regeling gebruik en installatie EU meetinstrumenten;
  • Regeling Erkende keurders;
  • Regeling metrologische merktekens.

Inhoud VMI/VHM training

  • Meetprincipes en eigenschappen van vloeistof meetinstallaties en vloeistofhoogtemeters

Vóór het keuren

  • Conformiteit vaststellen, verzegelingen, omstandigheden die een meting beïnvloeden en validatie van standaarden

Uitvoeren van proeven

  • Proeven, goed- en afkeurcriteria, herstelmogelijkheden na afkeur en opnieuw keuren

Na het keuren

  • Verzegelen, aanbrengen van merken en verslaglegging

Overzicht

Duur: 1 dag
Taal: Nederlands
Locatie: NMi Dordrecht
Max. inschrijvingen: 12
Min. inschrijvingen: 6
Investering: €795 per persoon, exclusief btw, inclusief trainingsdocumentatie, lunch en verversingen.

Voor meer informatie over deze training kunt u contact met ons opnemen via trainingen@nmi.nl of +31 78 6332332.

Geïnteresseerd?

Neem contact met ons op voor meer informatie over de mogelijkheden. Wij maken graag een passend voorstel dat aansluit bij de behoeften in uw organisatie.

NMi Trainingen
T 088 636 2308
E trainingen@nmi.nl