Openbare informatie

NMi is een onafhankelijk en onpartijdig test-, inspectie- en certificeringsinstelling die bij regeling is aangewezen voor het keuren van politiemeetmiddelen. NMi hecht grote waarde aan haar onafhankelijkheid. Het kundig onderzoeken van meetinstrumenten, waarbij de burger mag vertrouwen op de goede werking van de meetinstrumenten, is belangrijk voor NMi. Dit vertrouwen wordt door NMi gewaarborgd door accreditatie van haar activiteiten die periodiek wordt getoetst door de Raad voor Accreditatie (www.rva.nl).

Helaas zijn internet- en perspublicaties over certificering en inzet van meetinstrumenten niet altijd volledig of correct. NMi streeft naar vertrouwen bij de burger omtrent de betrouwbaarheid van haar certificeringen.  NMi heeft een geheimhoudingsplicht met de fabrikanten voor bescherming van het Intellectueel Eigendom van hun producten, die ook geregeld is vanuit de accreditatie-eisen. Betreffende NMi-verklaringen van de meetinstrumenten die worden gebruikt door de politie, zijn beschikbaar op de website van de politie en de website van het Centraal Justitieel Incassobureau CJIB. Ook zijn handleidingen van meetinstrumenten en voorschriften beschikbaar op de website van de politie en/of CJIB.