Adding True Value

Adding True Value

True Value is de kernspreuk waarmee NMi zich verbonden voelt en waarmee we u als klant vertrouwen willen geven. Deze woorden staan voor ons voor twee zaken: onze continue zoektocht naar de echte meetwaarde en onze toegevoegde waarde aan uw business.

True value: de echte meetwaarden

Vanuit onze core business zijn we continu op zoek naar de ‘ware (meet)waarden’. Dit bepaalt de betrouwbaarheid van meetinstrumenten waarop twee partijen die een overeenkomst aangaan moeten kunnen vertrouwen. Betrouwbare meetresultaten, op basis waarvan handel wordt gedreven, hebben een sterke invloed op het economische verkeer. Meetinstrumenten zoals benzinepompen, weegschalen en elektriciteitsmeters, maar bijvoorbeeld ook snelheidscamera’s die de overheid inzet voor handhaving, moeten daarom eerst door een onafhankelijke, door de overheid aangewezen partij als NMi worden onderzocht en gecertificeerd voordat de fabrikant deze producten mag verkopen. Dit ter bescherming van de eindgebruiker, die ervan uit moet kunnen gaan dat de vele meetinstrumenten die dagelijks zijn pad kruisen aan de wettelijke eisen voldoen. Wie fruit afweegt bij de supermarkt, afrekent na het tanken, een gokje waagt in het casino, hoeveelheden van een medicijnverpakking afleest of een elektriciteitsrekening ontvangt, wil er immers op kunnen vertrouwen dat hij waar voor zijn geld krijgt. Maar ook voor organisaties zijn betrouwbare meetgegevens essentieel. Een kleine meetonzuiverheid kan een financiële strop betekenen, zoals bij de op- en overslag van gas en olie. Onder alle omstandigheden dient meetapparatuur daarom zijn werk te doen.

Arjan van Breukelen, voormalig directeur NMi:

Wanneer een meetinstrument door NMi is getest of gecertificeerd, kunnen de gebruikers vertrouwen op de ‘ware waarden’.

True value: onze toegevoegde waarde

Wij streven er continu naar om zoveel mogelijk waarde toe te voegen aan het innovatieve vermogen van u als klant en de toegang tot nieuwe afzetmarkten voor u te vergemakkelijken. Dit bereiken wij bovenal door:

  • onze werkwijze en doorlooptijden zo goed mogelijk af te stemmen op de behoefte van de klant;
  • zo snel mogelijk het certificeringsproces te doorlopen;
  • bij nieuwe innovatieve technologieën of toepassingen te denken vanuit ‘wat kan en wat mag’, in plaats van ‘wat mag niet’;
  • de kwaliteit en de acceptatiegraad van onze certificaten wereldwijd hoog te houden, zodat u, zonder opnieuw te hoeven testen, direct nieuwe markten kunnen betreden met hun producten.

Door onze klantgerichtheid, hoogstaande internationale reputatie en efficiënte processen voegen wij ‘ware waarde’ toe aan het succes van onze klanten.

Mathijs van Zuijlen

Mathijs van Zuijlen

Operations Manager, Netherlands

Ervaren, enthousiaste en doelgerichte manager met een technische achtergrond die zijn teams centraal stelt en ondersteunt.