De principes van markttoegang

De principes van markttoegang

De meeste meetinstrumenten die worden gebruikt voor handelsdoeleinden moeten voldoen aan wetgeving. Die wetgeving is veelal gericht op het mogelijk maken van eerlijke handel en het beschermen van consumenten tegen foutieve metingen. Als consument is het namelijk moeilijk en onpraktisch om na te gaan of bijvoorbeeld de 5 kilo aardappelen die je hebt betaald wel echt 5 kilo is. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld een benzinepomp: klopt het wel dat je 50 liter hebt getankt? En hoe kun je weten of de remmen van je auto tijdens de APK-test wel met een valide remmentestbank zijn gemeten?

Voordat een dergelijk meetinstrument op de markt mag worden aangeboden, moet door middel van tests worden aangetoond dat het voldoet aan de gestelde eisen in de wet. Dit wordt wettelijke metrologie genoemd. De eisen aan meetmiddelen kunnen zowel nationaal als internationaal geregeld zijn.

Wettelijke metrologie

De basis voor de handhaving van de eisen aan meetinstrumenten vertoont enkele vaste stappen die vrijwel altijd doorlopen worden. Hieronder worden die basisprincipes voor markttoegang kort toegelicht. Klik hier voor verdere toelichting over Europese markttoegang (NAWI en MID).

 Stap 1: modeltoelating

 Stap 2: eerste keuring

 Stap 3: herkeuring

 Handhaving